June 22, 2024

Google จ่ายกว่า 360 ล้านบาท เป็นรางวัลให้นักค้นหาบัก

ปีที่ผ่านมา Google จ่ายเงินให้บรรดานักวิจัยเพื่อเป็นรางวัลในการช่วยค้นหา “บัก” หรือ “ข้อบกพร่อง” ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเอง เป็นมูลค่าสูงกว่า 360 ล้านบาทเลยทีเดียว

โดยโปรแกรมค้นหาบักของ Google เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2010 มีแนวคิดหลักก็คือหากนักวิจัยด้านความปลอดภัยพบและรายงานข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ของ Google ก็จะได้รับเงินรางวัลตอบแทน มูลค่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อบกพร่องนั้นๆ

การจ่ายเงินที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023 คือ 4 ล้านบาท แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ใด แต่จากข้อมูลย้อนหลังในปี 2022 Google เคยจ่ายเงินรางวัลสูงสุดกว่า 22 ล้านบาท สำหรับช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Google ให้ข้อมูลว่า 1 ใน 3 ของเงินรางวัลหรือราว 122 ล้านบาท สำหรับบักในระบบแอนดรอยด์ และมีการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับการค้นหาบักใน Wear OS

ซึ่งมีการมอบเงินรางวัลกว่า 2.5 ล้านบาท สำหรับค้นพบบักมากกว่า 20 รายการใน Wear OS และ Android Automotive OS

ที่มา : itpro