June 22, 2024

IMF เจอดี โดนแฮกเกอร์แฮกอีเมล

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เจอดีเข้าให้ เมื่อออกมายอมรับว่าโดนแฮกเกอร์แอบแฮกบัญชีอีเมลขององค์กรจำนวน 11 บัญชี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ระบุว่า IMF ตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ และขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อประเมินผลกระทบของการโจมตี จนถึงตอนนี้ ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้โจมตีสามารถเข้าถึงระบบหรือทรัพยากรอื่นนอกบัญชีอีเมลที่ถูกละเมิดได้

“เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประสบกับเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ซึ่งตรวจพบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบสวนในภายหลังด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อิสระ ได้ระบุลักษณะของการละเมิด และดำเนินการแก้ไขแล้ว” กองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุ

“การสอบสวนระบุว่าบัญชีอีเมล IMF 11 บัญชีถูกบุกรุก บัญชีอีเมลที่ได้รับผลกระทบได้รับการรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง เราไม่มีข้อบ่งชี้ถึงการถูกบุกรุกเพิ่มเติมนอกเหนือจากบัญชีอีเมลเหล่านี้ ณ จุดนี้ การสอบสวนเหตุการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไป”

ที่มา Bleepingcomputer