June 22, 2024

OR เปิดตัวสถานีชาร์จ “EV Station PluZ” ใน Big C ตั้งเป้าครบ 42 แห่ง ในปี 2566

OR ร่วมมือกับ Big C ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ บนพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในศูนย์การค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถชาร์จรถระหว่างชอปปิ้ง พร้อมตั้งเป้าติดตั้งครบ 42 แห่ง ภายในปี 2566

 นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ ดร. ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์  รองประธานเจ้าหน้าที่ สายธุรกิจดิจิทัล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาติวานนท์ ซึ่งติดตั้งพร้อมกับเปิดให้บริการในศูนย์การค้าบิ๊กซีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการเข้าถึงความสะดวกในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้น

นายสุชาติ เปิดเผยว่า สำหรับการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าบิ๊กซี นำร่องติดตั้งแห่งแรก ณ สาขาสระแก้ว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการไปแล้ว 12 แห่ง ด้วยเครื่องชาร์จกำลังไฟสูงสุด 120 kW ประกอบด้วยหัวชาร์จประเภท DC CCS2 จำนวน 2 หัว และ AC Type 1 จำนวน 1 หัว อีกทั้งมีแผนดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในปี 2566 นี้ ให้ครบ 42 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าใช้บริการในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถเดินชอปปิ้งหรือทำธุระต่าง ๆ ที่ศูนย์การค้าขณะรอชาร์จรถได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน EV Station PluZ ที่รองรับระบบการค้นหา นำทาง จองชาร์จล่วงหน้า เริ่ม-หยุด การชาร์จ และชำระเงินได้ในแอปเดียว

OR ยังเดินหน้าขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ให้สามารถเข้าถึงบริการในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งในระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 2566 รถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ OR วางเป้าหมายขยายเครือข่าย EV Station PluZ ให้ได้ 800 แห่ง ในปี 2566 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 477 แห่ง ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2566) ซึ่งนอกจากพื้นที่ภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น แล้ว OR ยังมีแผนขยายสาขาออกไปยังพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด