May 29, 2024

Wind River

Airbiquity, Cloudera, NXP, Teraki และ Wind River ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มวัฏจักรดาต้าแบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตยานยนต์

Airbiquity®, Cloudera, NXP® Semiconductors, Teraki™ และ Wind River® ประกาศโครงการ Fusion Project ซึ่งเป็นความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มวัฏจักรดาต้าที่คล่องตัวสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยโซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งล่วงหน้านี้จะเชื่อมต่อเทคโนโลยีระดับนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำเข้ากับผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลของรถสำหรับการพัฒนาฟีเจอร์ การปรับใช้ และวิวัฒนาการ