June 19, 2024

Airbiquity, Cloudera, NXP, Teraki และ Wind River ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มวัฏจักรดาต้าแบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตยานยนต์

Airbiquity®, Cloudera, NXP® Semiconductors, Teraki™ และ Wind River® ประกาศโครงการ Fusion Project ซึ่งเป็นความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มวัฏจักรดาต้าที่คล่องตัวสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยโซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งล่วงหน้านี้จะเชื่อมต่อเทคโนโลยีระดับนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำเข้ากับผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลของรถสำหรับการพัฒนาฟีเจอร์ การปรับใช้ และวิวัฒนาการ

เทคโนโลยียานยนต์ที่เชื่อมต่อกันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปริมาณข้อมูลจึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว โดยดาต้าเหล่านี้สามารถใช้กับฟีเจอร์ใหม่ที่เน้นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นปัญหาท้าทายสำหรับบรรดาผู้ผลิต เนื่องจากการจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายในวงจรการเรียนรู้ของเครื่องจักร, ความไม่ถูกต้องที่เกิดจากโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่หยุดนิ่ง รวมถึงขีดความสามารถที่มีอย่างจำกัดในระบบประมวลผลอัจฉริยะ และพลังการประมวลผลในรถยนต์ที่ไม่เพียงพอ

แต่ Fusion Project ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการผสานเทคโนโลยีจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม 5 รายเข้าไปในโซลูชั่นที่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถประเมินและนำไปใช้ในการออกแบบรถและวงจรการผลิตได้อย่างง่ายดายสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกันรุ่นใหม่

แอปพลิเคชั่นแรกสำหรับ Fusion Project จะให้ความสำคัญกับโซลูชั่นตรวจจับการเปลี่ยนเลนของรถอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเสริมการทำงานจากแต่ละบริษัท ได้แก่:

  • Airbiquity – การจัดการซอฟต์แวร์แบบ Over-the-Air (OTA)
  • Cloudera – Data Lifecycle Solutions จาก Edge สู่ AI
  • NXP – Vehicle Processing Platforms
  • Teraki – Edge Data Artificial Intelligence (AI)
  • Wind River – Intelligent Systems Platform Software

โซลูชั่นนี้สร้างแพลตฟอร์มวงจรดาต้าที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพจากการนำเข้าข้อมูลผ่านการอัปเดตโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบ OTA โดยไม่สูญเสียความเที่ยงตรงของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจของระบบจนถึงขีดสุด

“ผู้ผลิตรถยนต์ต่างเผชิญความท้าทายกับการนำเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้ เช่น ผู้ที่ต้องใช้ ADAS และฟีเจอร์รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ก้าวหน้าสู่เฟสใหม่” Phil Magney ผู้ก่อตั้งและประธาน VSI Labs และอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Telematics Research Group กล่าว “มีหลายแง่มุมของชุดเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นต่อเนื่องและนำโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรด้วย AI มาใช้ ดังนั้นบรรดาผู้ผลิตจึงต้องการโซลูชั่นรถสู่คลาวด์แบบเดียวกับที่สร้างโดย Fusion Project ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำคัญที่ได้จากระบบนิเวศยานยนต์”

โซลูชั่นที่ติดตั้งล่วงหน้านี้จะพร้อมสำหรับการสาธิตและประเมินด้วยมุมมองของลูกค้า สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fusion Project และโซลูชั่นตรวจจับการเปลี่ยนเลนของรถยนต์อัจฉริยะเบื้องต้นได้โดยคลิกที่: https://www.cloudera.com/solutions/manufacturing/the-fusion-project.html