Stability AI

ศิลปินโวย ถูก AI ขโมยภาพ

ศิลปินและช่างภาพจำนวนมากต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้ผลิตผลงานศิลปะด้วยการใช้เอไอนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้นำรูปภาพต้นฉบับไปใช้แต่อย่างใด ซึ่งศิลปินจำนวนมากวิตกกังวลว่า จะมีการใช้เอไอลอกเลียนรูปแบบ (style) ของผลงาน โดยใช้กระบวนการผลิตเพียงไม่กี่วินาที “เครื่องมือนี้ต้องการงานของเรา นี่ถือเป็นการต่อต้านศิลปินโดยตรง การคัดลอกแบบผิดกฎหมาย” ศิลปินรายหนึ่งกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ เช่นเดียวกับที่ Getty Images ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบรรดาผู้ผลิตเครื่องมือรังสรรค์ภาพผ่านปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ…