May 30, 2024

Networking

ตัวอัปเดต Windows 11 กลายเป็นตัวป่วน ทำ Wi-Fi ใช้ไม่ได้

แทนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ แต่ KB5033375 ตัวอัปเดท Windows 11 ที่เพิ่งปล่อยออกมาในเดือนนี้กลับสร้างปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ผู้ใช้ “บางราย” ตัวอย่างเช่น รายงานเหตุการณ์ของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียกล่าวว่า “ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายขององค์กร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานไร้สาย/อินเทอร์เน็ตภายในบ้าน” ผลกระทบดังกล่าวดูเหมือนจำกัดอยู่ในระบบปฏิบัติการ…

9 ใบ Cer ด้าน Wi-Fi ที่คนไอทีควรมีติดตัว

หากคุณทำงานด้านไอที และต้องการเพิ่มข้อมูลสวยๆ ในเรซูเม่ อย่าลืมทักษะเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกธรกิจ เพราะไม่ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มต้นอาชีพด้านไอที หรือมีประสบการณ์เคยทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สายมาแล้ว หรือแม้ไม่ได้ทำงานด้านไอทีก็ตาม การมีใบรับรองหรือ Certificate จะช่วยพิสูจน์ความรู้และทักษะด้านเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ต้องอธิบายอะไรมาก