June 22, 2024

IBM ใจป้ำ เปิดซอร์สโค้ดโมเดล AI Coding

ถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้วงการการพัฒนาโปรแกรมและ AI เป็นอย่างมาก เมื่อ IBM ประกาศเปิดเผยซอร์สโค้ดโมเดลการพัฒนาโปรแกรมด้วย AI หรือ AI coding ที่รองรับการช่วยเขียนโปรแกรมได้มากถึง 116 ภาษา

IBM ระบุว่า นอกจากนำไปช่วยเขียนโค้ดสำหรับนักพัฒนา โมเดล AI Coding นี้ยังช่วยนักพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การช่วยแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรม และช่วยหาจุดที่ควรปรับแก้ ช่วยทดสอบและหาช่องโหว่ เป็นต้น

ข้อมูลจากการ์ทเนอร์ระบุว่า ความสามารถของ Generative AI ในการเข้ามาช่วยเขียนโค้ดและถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาได้อย่างมาก และในอนาคตอันใกล้นี้ 3 ใน 4 ของนักพัฒนา จะใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม

ที่มา : ITPRO