July 19, 2024

Coursera แปลหลักสูตร 2,000 คอร์สเป็นภาษาไทยพร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ AI ใหม่เพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

คอร์สเซรา (Coursera) (NYSE: COUR) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำ ประกาศหลายโครงการความร่วมมือและการปรับเสริมหลักสูตรพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนระดับบุคคลและระดับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในไทยได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

คอร์สเซราได้เปิดตัวแคตตาล็อกเนื้อหาการเรียนรู้จำนวนมากในภาษาไทย รวมถึงหลากหลายฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ (Interactive) กับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย สามารถรับชมวิดีโอเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ได้ที่นี่ โดยปัจจุบันผู้เรียนชาวไทยสามารถเข้าถึงหลักสูตรชั้นนำอย่าง The Science of Well-Being จาก Yale University, Excel Skills for Business: Essentials จาก Macquarie University, Programming for Everybody จาก University of Michigan และ What is Data Science? จากไอบีเอ็มซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น  นอกจากนี้ คอร์สเซรายังได้ประกาศเปิดตัวกลุ่มลูกค้าองค์กรและสถาบันอุดมศึกษารายใหม่ เนื่องจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศเปิดรับการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้กับพนักงานขององค์กรและนิสิตนักศึกษา ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของคอร์สเซราที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผู้เรียนมากกว่า 800,000 คนจากประเทศไทยได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของคอร์สเซรากว่า 1.5 ล้านหลักสูตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึงสี่เท่านับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด

นายเจฟฟ์ มาจจิออนคัลดา (Jeff Maggioncalda) ประธานกรรมการบริหารของคอร์สเซรา กล่าวว่า “โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจำเป็นต้องอาศัยการบ่มเพาะแรงงานบุคลากรที่มีทักษะ ความคล่องตัว และมีความสามารถที่หลากหลาย ภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับเวิลด์คลาสได้จากทั่วโลก และวันนี้ถือเป็นก้าวแห่งการพัฒนาครั้งสำคัญเมื่อเรานำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เพื่อลดช่องว่างด้านภาษาและการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนนับล้านรายทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรที่แปลโดย AI มากกว่า 2,000 หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาไทยในขณะนี้ ผู้เรียนชาวไทยสามารถเข้าถึงบทเรียนที่สอนโดยนักการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างหลากหลายและสะดวกสบาย ซึ่งจะช่วยติดอาวุธเพิ่มศักยภาพให้พวกเขาด้วยทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในโลกดิจิทัลที่มี AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญได้”

ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่

  • ปัจจุบันมีหลักสูตรภาษาไทยมากกว่า 2,000 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย เช่น การเรียนรู้ของเครื่องภายใต้การดูแลการถดถอยและการจำแนกประเภทจาก DeepLearning.AI และ Stanford รวมถึง ตลาดการเงินจาก Yale และวิธีการเรียนรู้ Deep Teaching Solutions ตอนนี้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการอ่านหลักสูตร คำบรรยายในวิดีโอบรรยายบทเรียน ไปจนถึงแบบทดสอบ การประเมิน คำแนะนำในการทบทวนบทเรียน และคำแนะนำสำหรับการอภิปราย ซึ่งเป็นภาษาไทยทั้งหมด ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่แปลแล้วได้ในเบื้องต้นเมื่อลงทะเบียนในหลักสูตร Coursera for Business และ Coursera for Government โดยจะเผยแพร่แก่ผู้เรียนทุกคนก่อนสิ้นปี 2566 นี้
  • Coursera Coach (เบต้า) สำหรับสมาชิก Coursera Plus – ผู้ช่วยการเรียนรู้เสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล รวมถึงตอบคำถาม และสรุปวิดีโอการบรรยายและแหล่งข้อมูล ผู้สอนจะสนับสนุนผู้เรียนด้วยการโต้ตอบเป็นภาษาไทย
  • ปลั๊กอิน Coursera ChatGPT – นำเสนอการค้นหาบทเรียนแบบส่วนตัวในแคตตาล็อกบทเรียนของคอร์สเซรา ทำให้ผู้เรียนที่ใช้ GPT-4 สามารถแนะนำเนื้อหาและข้อมูลประจำตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในสาขาวิชาหรือสาขาอาชีพที่กำหนด
  • การสร้างหลักสูตรโดยใช้ AI – เครื่องมือสร้างหลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผู้เรียนที่เป็นมนุษย์ต้องทำการป้อนคำแนะนำหรือคำถามที่ต้องการเข้าไป จะสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบาย การอ่าน การบ้าน และอภิธานศัพท์ ลูกค้าองค์กรและมหาวิทยาลัยยังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้สำหรับการเขียนงานหรือหลักสูตรแบบเป็นความลับ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในเพื่อสร้างหลักสูตรที่กำหนดเองและผสมผสานเข้ากับเนื้อหาที่แนะนำจากเหล่าพันธมิตรที่เข้าร่วมในคอร์สเซรา ซึ่งขณะนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำร่องปรับใช้เบื้องต้นกับลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือก
  • ความร่วมมือใหม่และการขยายความร่วมมือกับลูกค้า Coursera for Business 7 ราย ได้แก่ Egg Digital, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัท Card X จำกัด, กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมลูกค้าองค์กรในไทยในปัจจุบันทั้งหมด 27 ราย
  • ความร่วมมือใหม่และการขยายความร่วมมือกับลูกค้าของ Coursera for Campus 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาทั่วไปและ คณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมลูกค้าสถาบันอุดมศึกษาในไทย 15 ราย
  • นวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ โดย 44% ของผู้เรียนชาวไทยใช้อุปกรณ์ดีไวซ์พกพาเพื่อเข้าถึงบทเรียนของคอร์สเซรา และช่วยให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดหลักสูตร ติดตามความคืบหน้าและแบบทดสอบ จดบันทึกพร้อมไฮไลต์ และเชื่อมต่อเข้าถึงปฏิทินการเรียน ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้ข้อมูลน้อยได้อย่างง่ายดาย

ด้วยความต้องการการเรียนรู้ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น คอร์สเซรามีเป้าหมายที่จะช่วยลดช่องว่างทักษะดิจิทัลของไทยเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูงจะมีส่วนช่วยให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยเพิ่มมูลค่าประมาณ 75.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ทักษะดิจิทัลยังส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แรงงานในไทยที่ใช้ทักษะดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงสถาปัตยกรรมคลาวด์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 57% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการทำงาน

“เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น Generative AI กำลังเข้ามาพลิกโฉมวิธีการที่เราเรียนรู้ สอน และทำงานไปอย่างสิ้นเชิง” นายรากาฟ กุปตา (Raghav Gupta) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคอร์สเซรา กล่าว “ด้วยจำนวนงานที่ใช้ทักษะดิจิทัลและการทำงานทางไกลที่เพิ่มมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนชาวไทยและสถาบันการศึกษาด้วยคุณภาพเนื้อหาบทเรียนและนวัตกรรม AI เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลกับพื้นที่เมือง และสร้างสังคมทักษะแรงงานที่มีความสามารถร่วมกัน”

รายงานผลลัพธ์ของผู้เรียนประจำปี 2566 ของคอร์สเซรา เผยว่า ผู้เรียนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้พูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนบนคอร์สเซรา โดย 86% กล่าวว่าได้ประโยชน์ด้านอาชีพ และ 97% กล่าวว่าได้ประโยชน์ส่วนบุคคลด้วยฐานผู้เรียนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในไทยที่ปัจจุบันสามารถให้บริการเนื้อหาภาษาไทยได้แล้ว คอร์สเซราจึงถือเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ชั้นนำที่ช่วยส่งมอบทักษะจำเป็นแห่งอนาคตเพื่อบ่มเพาะความสามารถของเยาวชนไทย

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 คอร์สเซรามอบหลักสูตรภาษาไทยฟรี จำนวน 5 หลักสูตรแก่ผู้เรียนชาวไทยทั่วประเทศ อย่าพลาดโอกาสในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านลิงก์นี้ https://www.coursera.org/promo/thai-aug-2023