ก.ล.ต. อเมริกาออกกฏบริษัทต้องเปิดข้อมูลใน 4 วัน หากโดนภัยไซเบอร์เล่นงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้นำกฎใหม่ที่กำหนดให้บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยการโจมตีทางไซเบอร์ภายใน 4 วันทำการหลังจากพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ

จากข้อมูลของ Wall Street watchdog เหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจะพิจารณาว่ามีความสำคัญ “ในการตัดสินใจลงทุน”

ก.ล.ต. ยังใช้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกันหลังจากการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์

Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. กล่าวในวันนี้ว่า “ไม่ว่าบริษัทจะสูญเสียจากเหตุไฟไหม้ หรือไฟล์ข้อมูลหลายล้านไฟล์จากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ก็ล้วนมีความสำคัญต่อนักลงทุนได้ทั้งนั้น นั่นทำให้ปัจจุบัน บริษัทมหาชนหลายแห่งได้เปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่นักลงทุน”

“เราคิดว่าบริษัทและนักลงทุน จะได้รับประโยชน์หากการเปิดเผยข้อมูลนี้จัดทำขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกัน เปรียบเทียบได้ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ด้วยการช่วยให้แน่ใจว่าบริษัทต่างๆ เปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญ “

ที่มา : Bleepingcomputer