May 20, 2024

สจล.หนุน‘สตาร์ทอัพไทย’ไปเวทีโลกที่งาน AsiaBerlin Summit 2023 ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน บูมสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก กระชับความสัมพันธ์ทางนวัตกรรม สตาร์ทอัพ และเศรษฐกิจเอเซีย-เยอรมัน ร่วมงาน AsiaBerlin Summit 2023 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของชุมชนสตาร์ทอัพจากทั่วเอเซียและเยอรมันโดยนำ 10 สตาร์ทอัพไทย แสดงในงานซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูง พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดและความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างไทย เอเชียและเบอร์ลิน

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนไทยและมนุษยชาติ ซึ่งใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ (Startup) เปิดโอกาสของความร่วมมือและการลงทุนในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจน อะกริเทคในการเกษตร ไม่เพียงตลาดในประเทศไทยแต่ยังเน้นโอกาสพบปะนักลงทุนในเวทีโลกและตลาดนานาประเทศด้วย โดยเมื่อเร็วๆนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สถานทูตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำ 10 สตาร์ทอัพของไทย ไปร่วมงานประชุมสุดยอด เปิดบู้ทแสดงนวัตกรรม และร่วมเวที Startup Pitch ในงาน AsiaBerlin Summit 2023 ที่นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ได้ชื่อว่า ‘เมืองหลวงแห่งสตาร์ทอัพของยุโรป’ เพื่อขยายโอกาสสำหรับนวัตกรรมและสินค้าของไทยให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมสตาร์ทอัพและตลาดโลก

               ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  กล่าวว่า งาน AsiaBerlin Summit 2023 จัดวันที่ 12-13 มิถุนายน ณ ศาลากลางนครเบอร์ลิน Rotes Rathaus ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงเบอร์ลิน เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างระบบนิเวศ ‘สตาร์ทอัพ’ของเอเชียและเบอร์ลิน ธีมในปีนี้คือ “สร้างนวัตกรรมวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือโอกาสทางการค้าระหว่างสองภูมิภาคในการเผชิญกับความท้าทายและโอกาสในยุคของเรา นวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทยได้รับความสนใจมาก โดยมี นายไค วากเนอร์ ผู้ว่าการนครเบอร์ลินได้แวะมาชมบู้ทแสดงของไทยด้วย

               ในงาน AsiaBerlin Summit 2023 นอกจากจัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุด แล้ว ยังเปิดเวทีการแข่งขัน Startup Pitch ที่จะแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ จากประเทศในเอเชียและเบอร์ลินด้วย โดยกำหนดไว้ 3 หัวข้อ ได้แก่1) Mobility & Logistics 2).Energy Transition & Green Tech และ 3).Artificial Intelligence (AI) ซึ่ง Startups จากเยอรมนีและเอเชียจะมีเวลา 5 นาที ในการเสนอไอเดียและรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกคณะกรรมการตัดสินที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ 10 สตาร์ทอัพไทย ที่ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมในเวทีโลกครั้งนี้ ได้แก่ 1. นวัตกรรม ‘เอ้กอีเอ้ก’ (Egg E Egg)โดยสตาร์ทอัพ บริษัท คอนโซลูเทค เป็นระบบ AI ตรวจคุณภาพไข่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟักและในกระบวนการฟัก ซึ่งส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมไก่ไข่ ฟาร์มโรงฟัก และไข่ไก่ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละกว่า 33,000 ล้านบาท 2.นวัตกรรม ‘มีล็อก’ (MeLog) โดยสตาร์ทอัพ บริษัท MELOG แอปพลิเคชั่น-แพลตฟอร์มโลจิสติกส์และรถขนส่งครบวงจร ตั้งแต่ช่วยคำนวณต้นทุน-เวลา ค้นหาซัพพลายเชน ติดตามการทำงานของรถ ระบบเตือนความปลอดภัย จนถึงการบำรุงรักษา 3.นวัตกรรม EasyRice ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก และระบบ AI ตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยสตาร์ทอัพ บริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี  4.Botnoi การสื่อสารสตรีมไลน์ระบบเอ.ไอ. 5.Dynamic Intelligence ระบบเอ.ไอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  6.Eden Agritech นวัตกรรมยืดอายุผัก-ผลไม้ส่งออก  7.Biom จุลินทรีย์ชีวภาพเร่งการเติบโตของพืช 8.Thai Ento Food ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพ 9.Ecorider นวัตกรรมป้องกันและยืดอายุจักรยานให้ยาวนาน 10.ETran ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทซิตี้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

               สำหรับความเป็นมาของงาน AsiaBerlin Summit จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 จากการขับเคลื่อนของฝ่ายสภาเบอร์ลิน โดยได้จัดตั้งแพลตฟอร์มที่รวบรวมชุมชนภายในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ จากทั่วเอเชียและเบอร์ลิน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุน สตาร์ทอัพ และองค์กรต่างๆ โดยจัดกิจกรรม AsiaBerlin ทุกเดือนและคณะผู้แทนเดินทางไปเบอร์ลินและเอเชียตลอดทั้งปี งาน AsiaBerlin Summit 2023 เป็นการประชุมสุดยอดประจำปี ซึ่งผู้กำหนดนโยบาย สตาร์ทอัพ และนักลงทุนจะได้มาพบปะกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดและความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างเอเชียและเบอร์ลิน ตลอดจนมีการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างพันธมิตร