May 22, 2024

เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยสู้ศึกระดับเอเชียในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2023

ถึงเวลาประกาศศักดาความสามารถของเด็กไทยไทยให้โลกรู้! นักเรียนนักศึกษา สถาบันต่างๆเตรียมความพร้อมให้ดี ICDL Digital Challenge 2023 การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนสุดยอดด้านทักษะความรู้ดิจิทัลได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยทาง ICDL Thailand จะเดินหน้าหาตัวแทนประเทศไทยโดยการคัดเลือกที่เข้มข้นจากการสอบแข่งขันระดับภูมิภาคจากสถาบันต่างๆกว่า100 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน ในหลากหลายสาขา

เพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ ICDL ASIA ประเทศสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2566 ซึ่งจาก 5 ปีของการแข่งขันที่ผ่านมา ประเทศไทยคว้าแชมป์ได้ถึง 12 รายการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมาโดยตลอด  ความพิเศษในปีนี้คือ ผุ้ชนะจะได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ  1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2023 2.วุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL และ eBadges สำหรับทุกคนที่สอบผ่าน และ 3.เข้าร่วม Workshop กับ Business Management I Singapore Institute Management (SIM) สถาบันการศึกษาชั้นนำเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์

รัฐบาลไทยได้นำนโยบายในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand และ Thailand 4.0 มาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีทักษะและศักยภาพพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการแข่งขัน ICDL Digital Challenge ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 ถือว่ามีส่วนกระตุ้นที่สำคัญให้กำลังคนรุ่นใหม่ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและมีการพัฒนาเตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตมุ่งสู่ Thailand4.0 ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลด้วยมาตรฐานโลก

งาน ICDL Digital Challenge 2566 เป็นการแข่งขันวัดระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดขึ้นทุกปี โดยการแข่งขันจะเป็นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแสดงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำนักงานต่างๆ และการสร้างสรรค์ผลงานโปรเจคในรูปแบบต่างๆ ในการแข่งขัน 3 สายการแข่งขัน ได้แก่ สายธุรกิจ (Business Track), สายการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Professional Track), สายเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ (Emerging Technologies Track)

สำหรับประเทศไทยจะทำการเฟ้นหาตัวแทน โดยการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากว่า 1500 คนจากทั่วประเทศจากทั้ง 5 ภูมิภาค โดยจะเริ่ม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยการให้ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีทักษะดิจิทัลที่ดีระดับสากล รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้ เยาวชน และจัดสอบประเมินทักษะดิจิทัลระดับสถาบันการศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละสถาบัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Roadshow เริ่มที่ภาคตะวันออก ในเขต EEC และตามด้วย ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ และ ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานครตามลำดับ

เมื่อคัดเลือกสู่รอบ Final จนได้ผู้ชนะสุดยอดนักศึกษาหัวกะทิดิจิทัลของประเทศไทยจำนวน 6 คน จากนักศึกษาผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาที่น้อยที่สุด 1 อันดับแรกจากแต่ละสายแข่งขันจำนวน 3 สายของ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา สายธุรกิจ (Business Track), สายการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Professional Track), สายเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ (Emerging Technologies Track) รวมจำนวนตัวแทนของประเทศไทย 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดโดย ICDL Asia ต่อไป

โดยพิธีมอบรางวัลผู้ชนะระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปีนี้ จะจัดขึ้นที่ ประเทศสิงคโปร์ โดยปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันหลากหลายประเทศรวม 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ภูฎาน, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, พม่า,กัมพูชา,มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทยแลนด์, และเวียดนาม ซึ่งได้มีการแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายธุรกิจ (Business Track), สายการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Professional Track), สายเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ (Emerging Technologies Track) โดยที่ผ่านมาจากการแข่งขัน 5 ครั้ง มีเด็กไทยคว้ารางวัลมากถึง 12 รายการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในความสามารถด้านกำลังคนดิจิทัลเป็นอย่างมากในเวทีนานาประเทศ สำหรับปีนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะ ต้องติดตามกัน

ภัสสรา จันทร์โชติเสถียร ผู้ชนะเลิศ ICDL Asia Digital Challenge 2019 สาย Design and Engineering Professional ระดับอายุ 13-17 ปี ปัจจุบันเมื่อพฤศจิกายน 2565 เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Computer Science ด้วยคะแนนยอดเยี่ยมระดับ Distinction (เทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ของไทย) จาก University of Edinburgh มหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกที่ประเทศสกอตแลนด์  กล่าวว่า “เป็นประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจมากๆกับการชนะเลิศรางวัล ICDL Digital Challenge ในปี 2019 ระดับนานาชาติสาขาการออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งตอนนั้นได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับโจทย์การแข่งขันในระดับนานาชาติในหัวข้อ ออกแบบรถในอนาคต ชนะตัวเต็งจากจีนและฟิลิปปินส์ จำได้ว่า กรรมการจาก Siemen บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เขามาพูดคุยเรื่องโอกาสการทำงานทันที เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้เจอเพื่อนๆจากหลากหลายประเทศ มีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างมากมาย”

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ICDL ได้จัดสอบในประเทศไทยมาแล้วกว่า 45,000 คน สร้างเด็กที่มีคุณภาพด้านทักษะดิจิทัลมากมาย มีพันธมิตรของ ICDL ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนร่วมกันเฟ้นหาตัวแทน ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน สถาบันการศึกษา และพันธมิตรทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge 2023 ในครั้งนี้ เครือข่ายศูนย์สอบ ICDL ทุกศูนย์สอบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ผู้ประสานงานในส่วนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน และขอขอบคุณเยาวชนไทยที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) โดยสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development: IMD) มีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 65 ประเทศ และมีตัวชี้วัดย่อยรวม 52 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้านปัจจัยหลัก ได้แก่ ด้านความรู้ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี และด้านความพร้อมในอนาคต ได้ประกาศถึงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ปี 2564 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 38 ของโลก ดีขึ้นจากปีก่อนเพียง1 อันดับ จากผลสำรวจพบว่าไทยมีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี แต่ยังต้องพัฒนาปัจจัยด้านองค์ความรู้และความพร้อมต่อโลกอนาคต ตัวชี้วัดหมวด “องค์ความรู้” เลื่อนลง 1 อันดับ จาก 55 ในปี 2563 มาเป็นอันดับ 56 ในปี 2564 ส่งผลให้ประเด็นการฝึกอบรมและการศึกษาร่วงลงไปอยู่อันดับต่ำสุดในบรรดาหัวข้อย่อยทั้งหมด 

จากผลสำรวจดังกล่าวจะเห็นว่า Digital Literacy มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ มาตรฐานสาากลการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL ได้เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 ปี โดยมีความก้าวหน้าต่างๆมากมาย ICDL จะเป็นตัวช่วยให้ประเทศสามารถเติบโตในยุคแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายหลักของชาติและบริบทโลกต่อไป

ICDL มีหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายมากขึ้น มีหลักสูตรวิชาที่ออกมาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานระดับพลเมือง ระดับเด็กนักเรียน ระดับนักศึกษา ระดับกำลังคน คนทำงาน และหลักสูตรไปถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ และล่าสุด หลักสูตรดิจิทัลสำหรับระดับผู้บริหาร ในกลุ่มหลักสูตร ICDL professional และ ICDL Insights จะมีหลักสูตรยอดนิยม อาทิ Data Protection, Data Analytics, Financial Spreadsheet, Big Data, Cloud Computing, IoT หรือ AI เป็นต้น

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าภาครัฐหันมาเห็นความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก วางรากฐานปูพื้นด้าน Digital Literacy ที่มีทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือกันพัฒนาตามมาตรฐานสากล ด้วยมาตรฐานสากล ICDL ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานและสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษา และบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งหลักสูตรมาตรฐานสากล ICDL ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับราชการ บริษัทเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ต่างๆ ในนานาประเทศรวม 120 ประเทศทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ รวม 44 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสอบไปแล้วกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก ข้อสอบและประกาศนียบัตร 80 ล้านชุด มาตรฐานสากลด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL พร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาค เพิ่มศักยภาพของทุกทรัพยากรด้วยความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อร่วมผลักดันพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ก้าวสู่ประเทศผู้นำในอาเซียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน