May 29, 2024

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ครองแชมป์ผู้ให้บริการคลาวด์ในตลาดบริการสื่อ จากข้อมูลของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ (Tencent Cloud) ซึ่งเป็นธุรกิจคลาวด์ของเทนเซ็นต์ บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกประกาศในวันนี้ว่า เทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ในตลาดสื่อ จากรายงานตลาดบริการสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2565 (2022 Asia-Pacific (APAC) Media Service Market Report) ของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน รายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่เก็บรวบรวมในประเทศไทยและตลาดอื่นๆ อีก 8 แห่งทั่วภูมิภาค[1]

พบว่า บริษัทด้านสื่อสารมวลชนและความบันเทิงร้อยละ 33.4 เลือกใช้บริการของเทนเซ็นต์ คลาวด์เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัล ตอบสนองความต้องการบริการด้านสื่อสารมวลชนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การประมวลผล การรับส่ง ตลอดจนถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์ วิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) การสตรีมมิ่งไลฟ์สด และอื่นๆ

จากการศึกษาของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน แสดงให้เห็นภาพการแข่งขันบริการสื่อในระบบคลาวด์ โดยมีการประเมินผู้ให้บริการคลาวด์จากหลักเกณฑ์ 3 ข้อด้วยกันคือ ความสามารถในการนำมาใช้งานจริง ซึ่งวัดผลจากการใช้งานและประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรม ความสามารถในการให้บริการ ซึ่งวัดผลจากคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการนั้นๆ และระดับทางนิเวศวิทยา (Ecological Level) ซึ่งวัดผลจากการจัดหาแหล่งทรัพยากร การบูรณาการ และช่องทางกระจายข้อมูล ในที่นี้เทนเซ็นต์ คลาวด์ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในด้านความสามารถในการนำมาใช้งานจริงและความสามารถในการให้บริการ และมีระดับทางนิเวศวิทยาอยู่ในชั้นที่ 1 (Tier 1)

รายงานดังกล่าวยังเผยให้เห็นการบูรณาการบริการสื่อตลอดทั้งกระบวนการได้อย่างแข็งแกร่งของเทนเซ็นต์ คลาวด์ อาทิ การผนึกกำลังทรัพยากรเครือข่ายต่างๆ เข้าสู่เครือข่าย Tencent RT-ONE Network เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้า และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ พร้อมกับลดอุปสรรคทางเทคนิคให้กับลูกค้า

ในปี 2569 ตลาดบริการสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตแตะระดับ 6,987 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 27 ตลอดระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันความต้องการโซลูชั่นเสียงและวิดีโอก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมขั้นปลายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มีอัตรา CAGR เติบโตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ สื่อและความบันเทิง การประกอบกิจการ และบริการด้านสุขภาพ

คุณ Poshu Yeung รองประธานอาวุโส เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวเน้นย้ำว่า บริการสื่อมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตและวิถีการสื่อสารในปัจจุบัน “ด้วยประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษของเทนเซ็นต์ในการให้บริการและเชื่อมโยงผู้ใช้กว่าพันล้านคนทั่วโลกทางแพลตฟอร์มที่มีการสื่อสารกับผู้บริโภค ทำให้เทนเซ็นต์ คลาวด์อยู่ในสถานะที่มีความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลอมรวมโลกดิจิทัลเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง (Immersive Convergence) อันเป็นแนวคิดในการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการบูรณาการเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อการเชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อ”

ในปัจจุบัน เทนเซ็นต์ คลาวด์ ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชั่นการเชื่อมต่อกว่า 400 รายการ รองรับ “Immersive Convergence” ผ่านเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 26 แห่งทั้วทั้ง 5 ทวีปและพื้นที่ให้บริการ 70 แห่ง โดยมีโหนดเพิ่มความเร็ว (Acceleration Node) กว่า 2,800 โหนด

ขับเคลื่อนภูมิทัศน์บริการสื่อในเอเชียแปซิฟิกด้วยกลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก

คุณ Yeung กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเทนเซ็นต์ คลาวด์กำลังขยายพื้นที่ไปทั่วโลก จึงมีการลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นสำคัญ นอกจากนี้เทนเซ็นต์ คลาวด์ยังต้องการเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมกับเร่งการขยายผลิตภัณฑ์หลักในต่างประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เทนเซ็นต์ คลาวด์มีระบบนิเวศพันธมิตรระดับโลกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรได้กว่า 1 หมื่นรายทั่วโลกเพื่อร่วมกันให้บริการลูกค้า 2 ล้านคนบนเส้นทางการพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัล

จากรายงานของ IDC แสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เทนเซ็นต์ คลาวด์ ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศจีน ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นเสียงและวิดีโอผ่านระบบคลาวด์ ทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เทนเซ็นต์ คลาวด์ เพิ่งจะเปิดตัวบริการเทนเซ็นต์ คลาวด์ มีเดีย เซอร์วิสเซส (Tencent Cloud Media Services) ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะใช้ประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำตลาดบริการสื่อ โดยแบรนด์โซลูชั่นเสียงและวิดีโอที่ให้บริการทั่วโลกล่าสุดนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับประสบการณ์อันดื่มด่ำของผู้ชมและผู้ฟัง พร้อมกับสร้างโลกเสมือนจริงตามความต้องการเฉพาะบุคคล

“ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นตลาดที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ไม่เพียงแต่เอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการเป็นจำนวนมากทั้งจากผู้ประกอบการไปจนถึงธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำลังเฟ้นหาโซลูชั่นการพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัล แต่ยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดแห่งอนาคตสำหรับบริการสื่อ โดยคาดว่ามีการเติบโตถึง 19 เท่าตัวในช่วงปี 2549 ถึง 2559 นอกจากนี้ยังเป็นภูมิภาคที่มีสมาชิกวิดีโอออนดีมานด์มากที่สุดอีกด้วย” คุณ Yeung กล่าวเพิ่มเติม

คุณ Carmen Zhu ผู้อำนวยการการวิจัยของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน กล่าวว่า “ผู้ให้บริการคลาวด์เช่น เทนเซ็นต์ คลาวด์ อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคว้าโอกาสเติบโตในตลาดบริการสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการเทคโนโลยี การให้บริการครบวงจร ณ จุดบริการเดียว แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย (Low-code platforms) และผู้ประกอบการที่มีการขยายกิจการไปทั่วโลกล้วนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ให้บริการสื่อ โซลูชั่นต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นในภูมิภาคแห่งนี้ ที่ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตเนื่องจากสถานการณ์ทางมหภาคที่เกื้อหนุน เช่น อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือในระดับสูง ประกอบกับจีดีพีที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาค ขณะเดียวกันการประกาศใช้นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต ส่งผลให้มีการขยายขีดความสามารถของตลาดในหลายส่วนธุรกิจด้วยกัน”

คุณ Tommy Li รองประธาน เทนเซ็นต์ คลาวด์ กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์จริงมากมายที่สั่งสมมาและเทคโนโลยีหลักชั้นนำของเรา เราต้องการต่อยอดจุดแข็งเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ในการหลอมรวมโลกดิจิทัลเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง (Immersive Convergence) และให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมดั้งเดิม ตลอดจนลูกค้าในภาคธุรกิจสื่อและความบันเทิง เกม เว็บ 3.0 และเมตาเวิร์ส ทีมงานของเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานในระบบคลาวด์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมัลติคลาวด์และไฮบริดคลาวด์ ตลอดจนการเผยแพร่โซลูชั่นครบวงจรที่ใช้งานง่ายและพัฒนาเต็มที่แล้วไปยังต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการที่มีอยู่ทั่วโลกในเวลานี้”

เทนเซ็นต์ คลาวด์ มีความก้าวหน้าอย่างมากในการให้บริการสื่อ โดยให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นจำนวนมากให้เติบโตได้ในระดับโลก ซึ่งรวมถึง GE Healthcare, BeLive Technology, Mildom, MIXCHANNEL และ Pokekara เป็นต้น

สำหรับรายงานตลาดบริการสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2565 ฉบับสมบูรณ์ สามารถติดตามได้ทาง https://www.tencentcloud.com/resources/whitepaper


[1] ตลาดที่ทำการสำรวจประกอบไปด้วยจีนแผ่นดินใหญ่ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และฟิลิปปินส์