NT Conference ระบบประชุมออนไลน์ ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบครัน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ชูจุดแข็งบริการ NT Conference ระบบการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่ง NT ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้หลากหลายทั้ง Google Chrome, Microsoft Edge และ Safari มีความปลอดภัยสูงผ่านระบบ SSL, Access code, 2FA และ AES256 ช่วยให้ความลับไม่รั่วไหล

การันตีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ทั้งนี้มีฟังก์ชัน Lock Conference ที่สามารถป้องกันบุคคลแปลกปลอมเข้าสู่ห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (e-Meeting) และได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ช่วยให้การสื่อสารและการบูรณาการงานขององค์กรให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ไร้ขีดจำกัด

NT Conference เน้นการใช้งานง่ายและสะดวก สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Google Chrome, Microsoft Edge และ Safari) ได้ทั้งบน PC, Laptop, Mobile และ Tablet โดยจะติดตั้งโปรแกรมหรือไม่ก็ได้ ซึ่งหากติดตั้งโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ฟังก์ชันการบันทึกการประชุม เป็นต้น

ฟังก์ชันของ NT Conference เน้นการใช้งานที่ตอบโจทย์การประชุมออนไลน์ทุกรูปแบบ เช่น การบันทึกการประชุม ที่สามารถบันทึกการประชุมในรูปแบบ MP4 สะดวกต่อการนำไปใช้งาน การแชร์เอกสาร โดยสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์เอกสารในการประชุมได้ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับส่งไฟล์ระหว่างประชุมได้ รองรับการทำมติที่ประชุม สามารถจัดทำ Poll ได้เสมือนการประชุมจริง ทั้งในรูปแบบการลงมติในที่ประชุม และแบบสอบถามหลายตัวเลือกเพื่อสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

ในการควบคุมการประชุมนั้น ผู้ใช้สามารถดำเนินการประชุมได้เสมือนจริง ด้วยชุดเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกครบครัน เช่น เปิด-ปิดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม การยึด-คืนสิทธิ์การนำเสนอ เชิญผู้เข้าร่วมคนหนึ่งคนใดออกจากห้องประชุม และรองรับการประชุมพร้อมกันไม่จำกัดจำนวน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการประชุมทั่วไป การประชุมติดตามสถานะการสั่งการ (War Room) การสัมมนาทางไกลออนไลน์ (Online Seminar) หรือการฝึกอบรมทางไกล (Online Training)

อีกสิ่งหนึ่งที่ NT ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันข้อมูลลับรั่วไหล ด้วยการเข้ารหัสความปลอดภัย (SSL Secure Connection) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระดับความปลอดภัยได้ตามความต้องการ เช่น รหัสเชิญเข้าห้องประชุม โดยสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสที่ส่งให้เท่านั้น รหัสเข้าห้องเฉพาะห้องประชุมที่กำหนด การตรวจสอบ Domain ที่ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อการเข้าถึงได้แบบเฉพาะ รวมถึงการยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบแบบสองขั้นตอน (2FA) เหมาะสำหรับการประชุมลับขององค์กรและต้องการการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม

ระบบ NT Conference รองรับ พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (e-Meeting) จึงสามารถนำการประชุมไปใช้เป็นหลักฐานหรือมีผลบังคับทางกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการลงมติต่าง ๆ หรือแม้แต่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล การประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ระบบ NT Conference ติดตั้งอยู่ภายในราชอาณาจักรไทย ณ NT Data Center ข้อมูลจึงไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ และยังได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 11 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อีกหนึ่งข้อแตกต่างของ NT Conference จากบริการประชุมออนไลน์ทั่วไป คือ ไม่มีการจำกัดระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งและไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการประชุม โดยในหนึ่งห้องประชุม ผู้จัดการประชุม (Host) สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ตามจำนวน User ที่ได้สมัครใช้งานไว้ หรือจะจัดการประชุมพร้อมกันหลายห้องประชุมก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของทุกห้องรวมกันสูงสุดต้องไม่เกินจำนวน User ที่สมัครใช้งาน เช่น สมัครแพ็คเกจใช้งานจำนวน 100 users หากต้องการประชุมโดยกำหนดผู้เข้าร่วมสูงสุดจำนวน 5 users ต่อ 1 ห้อง จะสามารถใช้งานห้องประชุมพร้อมกันได้สูงสุดถึง 20 ห้อง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับองค์กรเอกชนและภาครัฐที่สนใจบริการประชุมออนไลน์ NT Conference สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ntdigitalsolutions.com หรือ โทร. NT Contact Center: 1888