April 24, 2024

NT ดัน Thailand IX ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศ สู่ฐานผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับโล

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดัน Thailand IX ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศ พร้อมนำประเทศไทยเป็นฐานสำคัญของผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับโลกตอบรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลภาครัฐบาล เตรียมขยาย Peering Member เพิ่มเครือข่ายการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าถึงคอนเทนต์ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ต้นทุนต่ำ และลดการลงทุนซ้ำซ้อน พร้อมนำประเทศไทยสู่ดิจิทัลฮับในอาเซียนเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลก

นายไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการส่วนวางแผนและวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล Thailand IX บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยถึงบริการของ Thailand IX ในงาน Digital Double Day 2.2. ที่ผ่านมาว่า Thailand IX คือ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange: IX) รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งมี Peering Member มากที่สุด ประกอบด้วยกลุ่ม (Content Provider) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP), ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) และผู้ให้บริการบรอดแบนด์ (Broadband Provider)

โดย นายไตรรัตน์ ได้กล่าวมาถึงที่มาของ Thailand IX ว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วงเริ่มแรก ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพื่อการเข้าถึง Content ที่อยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาค อเมริกา ยุโรป ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ทำให้มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึง Content ต่างๆ ที่อยู่ในต่างประเทศได้

ในขณะเดียวกันนั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนั้น ต้องถูกส่งไปแลกเปลี่ยนกันที่ต่างประเทศแล้วย้อนกลับเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีบริการ Internet Exchange ในประเทศไทยทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนค่าบริการที่สูงมาก และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตทุกครั้งจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ทำให้มีระยะเวลารับ-ส่งข้อมูล (Latency Time) ที่สูง

ดังนั้น “ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ภายใต้การร่วมทุนหลัก คือ สวทช.กสท (การสื่อสารแห่งประเทศไทย) และ ทศท (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย เมื่ออินเทอร์เน็ตได้ขยายวงกว้างมากขึ้น กสท จึงได้จัดตั้ง National Internet Exchange (NIX) ขึ้น เพื่อให้บริการเป็นจุดแลกเปลี่ยน Internet Traffic ภายในประเทศเมื่อ พ.ศ.2538 เพื่อลดการใช้วงจรระหว่างประเทศ ทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน Internet Traffic ในประเทศดีขึ้น มี Latency time ลดลงและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศได้

Thailand IX (TH-IX) แต่เดิมใช้ชื่อบริการว่า CAT NIX (CAT National Internet Exchange) ให้บริการ Internet Exchange สำหรับลูกค้าภายในประเทศไทยทำการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยให้บริการในรูปแบบ Layer3 ภายใต้การดูแลของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) และได้ปรับรูปแบบการให้บริการ Internet Exchange เป็นรูปแบบ Layer2 Exchange เมื่อปี 2561 ตามมาตรฐานสากลของ Internet Exchange พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริการเป็น Thailand IX (TH-IX) ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

Thailand IX (TH-IX) ให้บริการเทคโนโลยีในรูปแบบ Layer 2 Exchange โดยผู้ที่เชื่อมต่อเป็น Peering Member ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็น Internet Service Provider, Content Provider, Cloud Provider, ธนาคาร, มหาวิทยาลัย เป็นต้น ปัจจุบัน Thailand IX (TH-IX) มีจุดเชื่อมต่อหลักให้บริการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ Data Center ที่ NT บางรัก และ NT นนทบุรี

นายไตรรัตน์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอนเทนต์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง Thailand IX เข้ามาตอบโจทย์ โดยเข้าไปเป็นตัวแทนหรือคนกลางในการเจรจากับ Content Provider และ Cloud Provider เพื่อมาเชื่อมต่อกับ Thailand IX เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ ดังนั้นการเชื่อมต่อกับ Thailand IX จึงช่วยลดต้นทุนในการลงทุน และสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งปัจจุบัน Thailand IX มีผู้ให้บริการคอนเทนต์รายหลักที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้งานอยู่เป็นประจำ เช่น Alibaba, Akamai, Amazon Web Services, CloudFlare, Huawei Cloud, Microsoft, Riot Games, Tencent, Twitch TV และ Zenlayer เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อมต่อจากหลากหลายบริการ เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP), ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator), ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ (Broadband Provider) โดยปัจจุบันมี Member มากกว่า 59 ราย เชื่อมต่อเป็นสมาชิกกับ Thailand IX โดยตรงและมีฐานข้อมูลอยู่ในประเทศไทย ทำให้ประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้โดยตรงในประเทศไทย ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของคอนเทนต์ที่ต้องไปดึงข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่ง Thailand IX สามารถตอบโจทย์ธุรกิจตรงนี้ได้ ทั้งช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลง และช่วยให้การเข้าถึงคอนเทนต์ง่ายและเร็วขึ้น

โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Thailand IX (TH-IX) จากการเป็น Internet Exchange ที่มีจำนวน Peering Member และความหลากหลายของผู้เชื่อมต่อ ทำให้ผู้เชื่อมต่อสามารถแลกเปลี่ยน Internet Traffic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี Latency Time ที่ต่ำ จำนวน Hop Count ที่น้อย รวมถึงต้นทุนในการเชื่อมต่อที่ประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านบริการ IP Transit ที่ต่างประเทศ หรือการเชื่อมต่อเข้าหา Content Provider แต่ละรายโดยตรง

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าโลกปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลใกล้กว่าที่คิด และประเทศไทยกำลังเป็นฐานสำคัญ ของผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับโลก ซึ่งทาง Thailand IX มีความพร้อมทั้งในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ความพร้อมทั้งทางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ NT Data Center ที่มีมาตรฐานที่ NT บางรัก และ NT นนทบุรี ซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง รวมถึงบุคลากรที่ดูแลอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง Thailand IX จึงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงการที่รัฐบาลสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทำให้การบริการของ Thailand IX เข้ามาตอบโจทย์และพร้อมจะรองรับการเติบโตของธุรกิจคอนเทนต์ที่มีการเชื่อมต่อกันได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัด และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ Thailand IX เพิ่มเติมได้ที่ www.th-ix.net และศูนย์บริการ NT ทั่วประเทศ