May 22, 2024

บ. ประกันสุขภาพออสเตรเลีย เสียหาย 600 ล้านบาท หลังถูกโจมตีทางไซเบอร์

เมื่อเร็วๆ นี้ Medibank ผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ของประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่า บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 616 ล้านบาท จากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม มีการคาดว่า Medibank อาจต้องเสียเงินมากกว่า 1000 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในการรักษาความปลอดภัยด้านไอที ซึ่งยังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ครอบคลุมถึงการแก้ไขกฎระเบียบ หรือที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องต่างๆ ที่อาจมีตามมา

บริษัทได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโจมตีนี้ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 โดยแฮกเกอร์ได้เจาะระบบผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกขโมย จากผู้ให้บริการด้านไอทีที่บริษัทจ้างให้ดูแลระบบ และเข้าถึงเครือข่ายภายยในองค์กร ฝังแรนซัมแวร์เพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูล

ที่มา : ITPro