ททท. ร่วมกับ บิทคับ อะคาเดมี  จัดโครงการ “Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”  พัฒนาทักษะบุคลากร พร้อมก้าวสู่ High Value และ Sustainable Tourism

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บิทคับ อะคาเดมี จัดโครงการ “Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” พัฒนาหลักสูตรการสร้าง NFT เพื่อมอบความรู้ให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ของ ททท. ยกระดับ Re-skill และ Up-skill ด้านเทคโนโลยี พัฒนาฝีมือให้ก้าวตามเท่าทันโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชัน เพื่อนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ High Value และ Sustainable Tourism

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. เปิดเผยว่า ททท. มีแนวทางผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของ Demand และ Supply ที่ช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ Digital Tourism โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Smart TAT & Enterprise Architecture รวมถึงนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับและสร้างระบบนิเวศใหม่ทางการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามกลยุทธ์ขององค์กรในปี 2566 โดย ททท. ขับเคลื่อนแนวคิด 3I ประกอบด้วย Innovation พัฒนานวัตกรรม Travel Tech ,Investment ลงทุนพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Intelligence สนับสนุนการใช้ Big DATA และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ททท. ถึงการ ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและออกแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-FungibleToken(NFT) จึงพิจารณาจัดโครงการหลักสูตร “Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” ระยะสั้น 2 วัน จำนวนทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ททท. สำนักงานใหญ่ และ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์ โดยมีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บิทคับ อะคาเดมี

การอบรมภาคทฤษฎีประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Non-FungibleToken (NFT) รวมถึงการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเงินรูปแบบใหม่ไร้ศูนย์กลาง หรือ Decentralized Finance (DeFi) ทั้งนี้ บิทคับ อะคาเดมี ยังได้จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ “Workshop – NFT Journey” สอนวิธีการสร้างภาพ NFT และ AI ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานบนเว็บเพจ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมต่อยอดไอเดียจาก NFT ผ่านการนำเสนอโปรเจกต์ภายใต้โครงการของ ททท. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้เกิดความพร้อมในการพลิกโฉมการท่องเที่ยวก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชัน

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จากัด เปิดเผยว่า “บิทคับ อะคา เดมี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการ Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ร่วมกับ ททท. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรที่จะมาขับเคลื่อนภาคอุตสหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวไปในอีกระดับ บิทคับ อะคาเดมี จะเดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนในประเทศให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชันอย่างแท้จริง”