ผลสำรวจระบุนักศึกษาสแตนฟอร์ด 17% ใช้ ChatGPT ทำข้อสอบและงานส่งอาจารย์

หลังจาก ChatGPT แชตบอทอัจฉริยะของ OpenAI สร้างปรากฏการณ์ เมื่อสามารถสอบผ่านใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐ (US Medical Licensing Exam (USMLE)) และสอบผ่านข้อสอบ MBA ของโรงเรียนธุรกิจ Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย

สิ่งเหล่านี้ทำให้นักวิชาการทางการศึกษาเกิดความกังวลว่า เทคโนโลยี AI อย่าง  ChatGPT ของ OpenAI และ Copilot ของ GitHub ทำให้ครูต้องประเมินวิธีสอนและการให้คะแนนข้อสอบใหม่ เนื่องจาก AI ในปัจจบันฉลาดเอามากๆ

ประกอบกับข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจของ Stanford Daily หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ระบุว่า การนำ AI ไปใช้ในแวดวงการศึกษากำลังจะกลายเป็นเรื่องปรกติไปแล้ว เมื่อมีการสำรวจพบว่า “มีนักศึกษาบางส่วนใช้ ChatGPT ในการสอบและทำงานส่งอาจารย์แล้ว”

โดย 17 เปอร์เซ็นต์ของแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4,497 คนกล่าวว่า พวกเขาใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการทำงานที่อาจารย์มอบหมายงานและการสอบในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการระดมสมองและมองหาไอเดียการทำงาน

แต่ที่น่าสนใจคือมี 5 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาส่งเนื้อหาโดยตรงจาก ChatGPT โดยมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

อนาคต… มนุษย์อย่างเราคงอยู่อยากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา : stanforddaily