June 22, 2024

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 จัดงาน “ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN” รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรี

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 นำทีมโดยซอนเชี่ยนชลิดา อนันตรัมพร นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 ที่สี่จากซ้าย เป็นประธานจัดงาน “ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN” และ ซอนเชี่ยนมนวิภา ประชัญคดี ผู้อำนวยการเขต 6 ภูมิภาค 17 ซอนต้าประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเปิดงาน เพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรี อีกทั้งพัฒนาสังคมได้อย่างปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้สังคมมีความเท่าเทียม ยุติธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสถานภาพและบทบาทสตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและเพื่อรณรงค์ยุติการกระทำ ความรุนแรงต่อสตรี โดยภายในงานมีกิจกรรมการปล่อยป้ายยักษ์สัญลักษณ์ ZONTA SAYS NO, ชุดการแสดงเต้นบาสโลป, ลงนามสนับสนุนการยุติความรุนแรงฯ บนกระดาษรูปมือ และเดินขบวนรณรงค์การยุติความรุนแรงฯ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกท่านร่วมมือและรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ป้องกันและบรรเทาปัญหานี้มิให้เกิดขึ้นในสังคม

cover