June 19, 2024

CAT จับมือ ปตท. ผสานความร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่าง CAT และ PTT

001 โดยได้รับเกียรติจาก นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ CAT และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ PTT ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

005

002