June 22, 2024

ฟอร์ติเน็ต ย้ำหากจะทำ Digital Transformation อย่าลืมเรื่อง Digital Security

ทุกวันนี้องค์กรต่างต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้งานหรือรู้จักกันภายใต้วลีฮิตอย่าง Digital Transformation เป็นสิ่งที่หลายาองค์กรกำลังมุ่งไป แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากระบบไอทีขององค์กรไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ

data01

โดยองค์กรวิจัยไอดีซีได้รายงานมูลค่ารวมของตลาดระบบความปลอดภัยเครือข่าย ทั้งโลกของปีคศ. 2016 ไว้ที่ 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2017 ฟอร์ติเน็ตประกาศผลประกอบการประจำปี โดยแสดงรายได้ (Full year revenue) จากหน่วยงานธุรกิจทั่วโลกขององค์กรมากถึง 1.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น 26%  จากปี 2015 โดยปี 2017 ไอดีซีได้ประมาณมูลค่ารวมของตลาดระบบความปลอดภัยเครือข่ายที่ 12.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ

มร. อัลวิน ร้อดดิเก้ หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ฟอร์ติเน็ตเห็นว่า ในการปฏิรูปองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรดำเนินธุรกิจและวิธีการที่ปฏิบัติงาน   โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรจะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไร และจะให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างไร

แต่ยุคดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นนี้ ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงต่อภัยคุกคามมากขึ้น เริ่มต้นจากวิธีการที่เรารู้จัก อาทิ การยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน (Authentication) ภัยคุกคามที่อุปกรณ์เกทเวย์ที่บรรจุข้อมูลสำคัญ (Information Gateway) คลาวด์ (Cloud) สิ่งแวดล้อมเสมือน (Virtualized environment) และอื่นๆ อีกมาก จากผลการสำรวจ “2017 Global Enterprise Security Survey” ของฟอร์ติเน็ต พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ประสบภัยคุกคามใหญ่ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และที่น่าสนใจ คือ ภัยที่มุ่งคุกคามที่ข้อมูลและพบการเกิดภัยแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่เป็นจำนวนสูงมากติดอันดับ Top 2   และเกิดภัยที่มุ่งคุกคามที่ธุรกิจดิจิทัลเป็นอันดับ  Top 5

Fortinet_Press interview on 14 11 2017

ซึ่งหมายความว่า ในแวลูเชนขององค์กรในยุคดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นนี้ ยังมีช่องโหว่อยู่ เช่น ภัยคุกคามใหม่ๆ (Unknown threats) โจมตีที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูล  ภัยคุกคามทีทำให้การใช้งานขององค์กรและบริการของลูกค้าบนโมบายหยุดชะงัก เป็นต้น

ฟอร์ติเน็ตแนะนำว่า ในการสร้างความปลอดภัยให้กับดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น  องค์กรควรตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยควรจะเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นบนมาตรฐานเปิดแทนที่จะใช้อุปกรณ์แบบเดิมๆ และแทนแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยที่แยกกันอยู่  ซึ่งจะช่วยท่านใช้ระบบความปลอดภัยและกรอบด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานได้ และสิ่งที่สำคัญทีสุด คือการประสานระบบความปลอดภัยเข้ากับหัวใจทางธุรกิจขององค์กร