May 24, 2024

72% ของผู้ประกอบการการผลิตเอเซียแปซิฟิก ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล

ผลการสำรวจจากไมโครซอฟท์ เอเชีย ดิจิตอล ทรานสฟอร์มเมชัน (Microsoft Asia Digital Transformation Survey) พบตัวเลขน่าตกใจ เมื่อภาคการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) นั้นมีเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ที่มีแผนกลยุทธ์ด้านดิจิตอลแล้ว

ตัวเลขดังกล่าวสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับการสำรวจก่อนหน้าที่บรรดาผู้นำองค์ต่างตอบว่า บริษัทของพวกเขานั้นต้องการการ Transformation เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต โดยการสำรวจพบว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ Digital Transformation ใน APAC นั้นมีสี่ประการ ได้แก่ การขาดแรงงานที่มีทักษะในด้านดิจิตอล การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ โครงสร้างด้าน ICT ที่ยังไม่พร้อม และสุดท้าย ปัญหาด้านภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์

factory-building-oil-drum-_YaBT5TZ_big

Andrés Ortola ผู้อำนวยการของกลุ่มเอนเทอร์ไพรส์และพาร์ทเนอร์ ไมโครซอฟท์สิงคโปร์เผยว่า ผู้คนจะไม่ใช้เทคโนโลยีที่พวกเขาไม่เชื่อถือ ขณะที่เมื่อสอบถามบรรดาผู้นำในองค์กรต่าง ๆ ของภาคการผลิตพบว่า ความสำคัญอันดับแรกของการทำ Transformation คือการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงาน ซึ่งมองว่า บริษัทต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งเพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถบริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้องค์กรมีนวัตกรรมได้เร็วขึ้น และปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นได้

อันดับสองคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้บริษัทได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก หรือระบบช่วยในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์

ต่อมาคือการเชื่อมต่อกับลูกค้า ซึ่งในจุดนี้ ไมโครซอฟท์ได้แนะนำให้ภาคการผลิตออกแบบประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้าเสียใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและใช้บริการกันต่อเนื่องยาวนาน

อันดับสุดท้ายคือการปรับปรุงโปรดักซ์และโมเดลทางธุรกิจ ที่ต้องเพิ่มความโปร่งใส ให้กับระบบ รวมถึงการนำการทำงานแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานมากขึ้น รวมถึงการดูแลด้านซีเคียวริตี้และความเป็นส่วนตัว

สำหรับคำถามที่ว่า ผู้นำองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสนใจเทคโนโลยีอะไรใน 12 – 18 เดือนข้างหน้า ผลปรากฏว่าปรากฏออกมา 5 เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

  1. Artificial intelligence-driven machines หรือซอฟต์แวร์ประเภทแชทบอทและรถอัตโนมัติ
  2. Internet of Things (IoT)
  3. Wearable technologies
  4. Quantum computing
  5. Virtual, augmented และ mixed reality เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน

โดย  Ortola มองว่า การลงทุนในเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนคลาวด์ และเครื่องมือด้าน Analytics จะทำให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่ยุคใหม่ได้ แต่การทรานสฟอร์มที่แท้จริงจะเกิดก็ต่อเมื่อพนักงานในองค์กรพร้อมจะก้าวไปด้วย ดังนั้น การเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่ทำให้การทรานสฟอร์มประสบความสำเร็จ

สำหรับ  Microsoft Asia Digital Transformation Study นี้ได้ทำการสำรวจจากผู้นำในองค์กร 1,494 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีพนักงานมากกว่า 250 คนใน 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน และประเทศไทย

ที่มา: https://computerworld.com.sg/tech/emerging-technology/only-28-percent-of-apac-manufacturers-have-a-full-digital-strategy-in-place/?page=2