May 30, 2024

สนามบินดูไบสร้างอุโมงค์ไบโอเมทริกซ์เก็บม่านตา – ใบหน้านักเดินทาง

สนามบินดูไบพร้อมแล้วสำหรับการนำระบบซีเคียวริตี้ขั้นสูงเข้ามาใช้ตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบิน โดยอยู่ในรูปแบบของอุโมงขนาดใหญ่ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์การจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

security-checkpoint

สำหรับการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีใหม่ของดูไบนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ที่ดูไบคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเป็น 124 ล้านคนภายในสิ้นปี 2020 จึงมองหามาตรการสำหรับรับมือกับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลดังกล่าวเพื่อให้การตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

โดยอุโมงค์ดังกล่าวมีกำหนดติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2018 ในสนามบินดูไบเทอร์มินอล 3 ก่อนจะติดตั้งในเทอร์มินอลอื่น ๆ ตามมา สำหรับภายในอุโมงค์นี้ เมื่อนักเดินทางเดินผ่านจะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ดึงดูดความสนใจ และในจังหวะนั้นเอง  จะมีกล้องคอยสแกนใบหน้าและดวงตาของผู้โดยสารทุกคน ซึ่งทำให้ระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างตลอดรอดฝั่ง และสามารถเก็บข้อมูลไบโอเมทริกซ์มาได้นั่นเอง

ที่มา https://www.trendhunter.com/trends/security-checkpoint