May 22, 2024

ปูนซีเมนต์นครหลวงสร้างปรากฏการณ์ Mission Impossible ปฏิวัติระบบไอทีก้าวสู่ SAP S4 Hana บนไฮบริดคลาวด์น 6 เดือน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำในประเทศไทย ปรับปรุระบบไอทีครั้งใหญ่ ตั้งบริษัท  อินทรี ดิจิตอล เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านไอทีเพื่อสร้างพัฒนาการทางดิจิทัล เพื่อเป้าหมายในการสร้างองค์กรให้พร้อมในอนาคต โดยหนึ่งในพาร์ทเนอร์สำคัญได้แก่เอ็นไอไอที เทคโนโลยีส์ ได้เป็นผู้ออกแบบ ส่งมอบ และจัดการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบไฮบริดคลาวด์

002

การพัฒนาและเติบโตด้านดิจิตอลเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงนั้น มีอินทรี ดิจิตอล ซึ่งเป็นบริษัทด้านดิจิตอลเทคโนโลยีในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยเริ่มต้นจากโครงการอินทรีสมาร์ท โดยโครงการนี้ได้นำระบบ SAP S4 HANA ที่ทันสมัยที่สุด นำมาใช้งานเป็นแห่งแรกในเอเชีย โดยระบบ SAP ดังกล่าวได้ติดตั้งลงโครงสร้างพื้นฐาน และดาต้าเซ็นเตอร์แบบคลาวด์ผสมผสานโดยใช้ชื่อว่า “INSEE DIGITAL Cloud Data Centre” โดยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดาต้าเซ็นเตอร์แบบคลาวด์ผสมผสานนี้สามารถดำเนินการติดตั้งได้สำเร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 6 เดือน ทำให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถปรับมาใช้โมเดลธุรกิจใหม่ และเปิดเส้นทางสู่ดิจิตอลเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และดาต้าเซ็นเตอร์แบบคลาวด์ผสมผสานนี้ จึงทำให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงประสบความสำเร็จในการควบรวมกิจการของบริษัทในเครือแห่งใหม่ที่ประเทศบังกลาเทศ รวมถึงการควบรวมในประเทศศรีลังกา และเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า

Picture

คุณอิฑยา ศิริวสุกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า “ระบบดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นช่องทางเพื่อนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจ รวมถึงทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ โดยการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี อาทิเช่น ระบบคลาวด์ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสในการเติบโตทางด้านธุรกิจ และขยายตัวในระดับภูมิภาคได้ ซึ่งอินทรี ดิจิตอลตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมมือกับเอ็นไอไอที เทคโนโลยีส์ ในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”

 

มร. อานูป ราชา หัวหน้าธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยีส์ จำกัด   กล่าวว่า “ในแง่กลยุทธ์ที่บริษัทมุ่งเน้นนั้น จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้าด้านการปรับขนาดโครงการด้านดิจิตอลด้วยความฉับไวโดยใช้ขีดความสามารถของระบบคลาวด์ เราภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือนี้สามารถช่วยให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาปรับปรุง และเป็นประโยชน์จนผลิดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

 

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการดูแลโดยอินทรี ดิจิตอล  โดยระบบดังกล่าวทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักสำหรับรองรับโครงการด้านดิจิตอลใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ปัจจุบันทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นได้ในการนำเทคโนโลยีด้าน IoT อาทิเช่น การบริหารจัดการรถขนส่ง  รวมถึงการนำโปรแกรมหุ่นยนต์มาใช้เป็นประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *