May 22, 2024

ปูนซีเมนต์นครหลวง ก้าวสู่ “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” (Digital Connected Plant) รองรับ Industrial Internet of Things: IIoT

หลังจากนำเสนอการก้าวสู่ระบบ ERP ด้วย SAP S4 HANA บนไฮบริดคลาวด์ไปเมื่อเร็วๆ นี้ เรื่องราวของปูนซีเมนต์นครหลวงยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพื่อตอบรับกับการแข่งขันทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้า โครงการการปฏิวัติระบบไอทีของปูนซีเมนต์นครหลวง ยังครอบคลุมไปถือการก้าวสู่การเป็น โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ(Digital Connected Plant) รองรับ “อินดัสเตรียล อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ อินดัสเตรียล ไอโอที (Industrial Internet of Things: II ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นระบบดิจิทัล

PENG4372-2

ภายใต้โครงการนี้ ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน Pervasive Network และระบบเชื่อมต่อไร้สายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน 3 จังหวัดสระบุรี นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมในการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำจากซิสโก้ และบริการติดตั้งระบบจากฟูจิตสึ

Edit 04 2.mp4_20170428_132342.532

การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ IIoT หรือ อินดัสเตรียล อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ อินดัสเตรียล ไอโอที (Industrial Internet of Things) ของปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนระบบงานแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก รวมถึงเอกสารที่เป็นกระดาษ พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยอาศัยการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Expert Collaboration) และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ WiFi และความถี่วิทยุ (RF) ที่หลากหลายรุ่นตามจุดต่างๆ ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรง 3 โดยความร่วมมือจากฟูจิตสึ รวมถึงแอ็คเซสพอยต์ Cisco Aironet® 1532E จำนวน 374 เครื่องสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร และสวิตช์เครือข่าย Cisco® Industrial Ethernet (IE) 4000 Series จำนวน 40 เครื่อง จากซิสโก้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด (เดือนมีนาคม 2560)

008

หลังจากที่ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เครือข่ายดังกล่าวสามารถรองรับอุปกรณ์พกพาได้อย่างไม่จำกัดจำนวน สามารถเชื่อมต่อได้ทุกเวลา ด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ย 1.3-1.5 กิกะบิตต่อวินาที

005

006

007

009

011

นอกเหนือจากการลดระยะเวลาการทำงานที่หยุดชะงักอย่างไม่คาดคิด ลดค่าบำรุงรักษารายปี และปัญหาอุปกรณ์ที่ขาดประสิทธิภาพแล้ว ปูนซีเมนต์นครหลวงจะใช้เครือข่ายนี้เป็นรากฐานสำหรับการติดตั้งโซลูชั่น IIoT ในอนาคต เช่น ระบบตรวจสอบติดตามตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์ของพนักงาน ผู้รับเหมา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรและเครื่องจักรภายในโรงงาน ความร่วมมือกับซิสโก้ และฟูจิตสึ ช่วยให้ปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาระบบดิจิตอลที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *