July 22, 2024

กรมส่งเสริมการค้าฯ ประกาศหนุน Start up ไทยสู่ตลาดโลก

ditp

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าหนุน Start up เต็มสูบ  ชูเครื่องมือ นวัตกรรมพร้อมส่งทีมที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน ผลักดันผู้ประกอบการก้าวสู่ตลาดโลกระดับมืออาชีพ

นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ปัจจุบันการค้าโลกในยุคดิจิตอล หากเข้าถึงข้อมูลช้าเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะทำให้ธุรกิจเสียเปรียบในการแข่งขันไปแล้ว การจะทำการค้าให้มีประสิทธิภาพก้าวทันโลกอย่างทันท่วงที การสนับสนุนด้านเครื่องมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรละเลย และนั่นคือบทบาทหน้าที่หนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถและพร้อมก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศอย่างมั่นคง

ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประกาศสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการกลุ่ม Start up  โดยจัดทัพบุคลากรให้คำปรึกษาพร้อมเครื่องมือในการทำธุรกิจสำคัญ ดังนี้

1. E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ตลาดการค้าออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย ที่เป็นอาวุธของการค้าขายออนไลน์แบบ B2B  ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้อย่างง่าย  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 116,034 ราย แบ่งเป็นสมาชิกผู้ขายจำนวน 18,358  ร้านค้า สมาชิกผู้ซื้อจากทั่วโลก 97,676 ราย และมีผู้ใช้บริการจากทั่วโลกมาค้นหาสินค้า 3,696,914 ราย เข้าชมสินค้า 18,533,299 ครั้ง จาก 237 ประเทศทั่วโลก จำนวนสินค้าบนเว็บไซต์ 240,825 รายการ   โดยมีกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกผู้ซื้อมากที่สุด ได้แก่ 1) อินเดีย 14.79% 2) จีน 7.21% 3) เวียดนาม 4.71% 4) สหรัฐอเมริกา 3.71%  และ 5) ปากีสถาน 2.54%

2. Trade info online application : DITP Connect  ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ที่รวบรวมส่งตรงถึงมือถือในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ทั้งข้อมูลสินค้า ตลาด ผู้ซื้อ ผู้ขาย กิจกรรม ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการค้าระหว่างประเทศ โดยคาดหวังว่า DITP Connect จะให้ประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ในการเข้าถึงและขอรับข้อมูลที่คัดสรรเฉพาะตรงกับความต้องการ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งานได้ โดยเฉพาะการใช้อ้างอิงเพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบการรับข้อมูลข่าวสารแบบ Real Time พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา สำหรับข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เช่น สถานการณ์สินค้า ตลาด ความต้องการของผู้นำเข้าในต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการจัดงานแสดงสินค้า การฝึกอบรม และภาพรวมสถิติการส่งออกของไทย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าฯ มั่นใจว่าแนวทางการดำเนินงานและเครื่องมือสำคัญที่ทางกรมส่งเสริมการค้าฯ มีอยู่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กลุ่ม Start up ก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับผู้ส่งออกไทยที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าต้องการทำการตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์  สามารถสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.thaitrade.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ DITP Call Center 1169

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *