May 24, 2024

HTC Desire Family

10เอชทีซี ส่ง HTC Desire Family พร้อมกัน 4 รุ่น รุกตลาดสมาร์ตโฟนขยายฐานจับทุกกลุ่มเป้าหมาย “HTC Desire EYE” สมาร์ตโฟนตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกล้องหน้าและหลัง 13 ล้านเมกะพิกเซล และสมาร์ตโฟน 2 ซิมทั้ง HTC Desire 820s, HTC Desire 816G, HTC Desire 620G กับประสิทธิภาพการทำงานระดับไฮเอ็นด์ ในราคาที่จับต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อพร้อมด้วยกล้อง RE นวัตกรรมการถ่ายภาพใหม่จากเอชทีซี ที่จะพลิกโฉมหน้าการถ่ายภาพ

บริษัท เอชทีซี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2787-3396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *