April 24, 2024

Versant 180i

อีกก้าวของนวัตกรรมกับ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ด้วยเครื่องพิมพ์ตัวใหม่ Versant 3100i Press และ Versant 180i Press

ด้วยชุดป้อนกระดาษ Air Suction Feeder เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการป้อนกระดาษ โดยตัวเครื่องจะใช้ลมเป็นตัวช่วยในการป้อนกระดาษแต่ละแผ่น สามารถป้อนได้ทั้งกระดาษหนา และกระดาษที่มีขนาดความยาวเป็นพิเศษ หมดปัญหากระดาษติดในตัวเครื่อง