Universal

ยูนิเวอร์ซัล โคบอท ปลื้มยอดขายหุ่นยนต์โคบอท

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือโคบอทจะเติบโตเร็วที่สุดของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม คาดว่าจะเติบโตอัตราเฉลี่ย 45.45 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในเอเชีย แปซิฟิกระหว่างปี 2564-2569  ยูนิเวอร์ซัล โรบอทหรือยูอาร์ ผู้บุกเบิกตลาดโคบอท ปลื้มด้วยการขายโคบอทตัวที่ 50,000 ให้กับผู้ผลิตในเยอรมันที่ซื้อไปเพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของพนักงานให้ดีขึ้น