Tomorrow

ซัมซุงมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ สานต่อโครงการ “Samsung Love & Care”

นับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้เผชิญกับร่องมรสุมพาดผ่าน ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องกระจายในหลายพื้นที่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งได้เผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดในครั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าทั้งอำเภอมีผู้ประสบภัยกว่า 1,000 ครัวเรือน และมีประชากรกว่า 3,000 คนได้รับความเดือดร้อน ครอบคลุมพื้นที่ 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลไหล่น่าน ตำบลกลางเวียง ตำบลปงสนุก และ…