June 22, 2024

siriraj piyamaharajkarun

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สร้างความมั่นใจ เรื่องความปลอดภัยและการได้รับความดูแลที่ดีของคนไข้และบุคลากร ในช่วงโควิด-19

Qualtrics ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการประสบการณ์ (XM) เปิดเผยว่าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้นำโซลูชั่นโควิด-19 หลายโซลูชันจาก Qualtrics ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรี เพื่อช่วยปกป้องและจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาด