June 22, 2024

singapore

เอปสันประกาศแต่งตั้งนาย ซิ่ว จิน เกียด ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคชาวสิงคโปร์คนแรก

เอปสันประกาศแต่งตั้งนายซิ่ว จิน เกียด ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคของเอปสัน สิงคโปร์ (สำนักงานใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อจากนายอันโดะ มูเนะโนริ ซึ่งกลับไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น