June 22, 2024

SecureX

ซิสโก้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ลดความยุ่งยากซับซ้อนของระบบซีเคียวริตี้ ยกระดับความคล่องตัว ความสะดวกในการใช้งาน

ซิสโก้ช่วยให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์พลิกโฉมรูปแบบการทำงานของบุคลากรและการดำเนินงานขององค์กร ด้วยนวัตกรรมล่าสุดด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ความเรียบง่าย และความยืดหยุ่นของระบบ รองรับการแก้ไขปัญหาท้าทายด้านความปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยวันนี้ กลุ่มธุรกิจซีเคียวริตี้ของซิสโก้ได้เปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลายรายการ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น การปรับปรุงความสามารถใน Extended Detection and Response (XDR), Zero…