June 13, 2024

Scanner fi-800R

Laserfiche จับมือ Fujitsu Australia สนับสนุนเอ็นจีโอ หน่วยงานรัฐ องค์กรการศึกษา และองค์กรสุขภาพ ด้วยโซลูชันรองรับการทำงานผ่านระบบดิจิทัลช่วงโควิด-19

Laserfiche บริษัทชั้นนำของโลกผู้ให้บริการจัดการข้อมูลอัจฉริยะและจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ ได้เปิดตัวชุดโซลูชันพิเศษร่วมกับ Fujitsu Australia Limited ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายใหญ่ในตลาดออสตราเลเซีย เพื่อสนับสนุนการทำงานผ่านระบบดิจิทัลของเอ็นจีโอ หน่วยงานรัฐ องค์กรการศึกษา และองค์กรสุขภาพในภูมิภาคโอเชียเนีย โดยองค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถใช้งาน Laserfiche Cloud พร้อม Fujitsu Image Scanner fi-800R ได้ฟรีเป็นเวลาสามเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

You may have missed