June 22, 2024

Samsung Galaxy Nexus

อัพเดต Ubuntu บนสมาร์ตโฟน

“In every dual-core phone, there’s a PC trying to get out.” นี่ถือเป็นสโลแกนที่น่าคิดมาก ลองนึกภาพว่า หากคุณนำโทรศัพท์มือถือที่ใช้ซีพียูหลายคอร์ มาวางใน…