June 22, 2024

safe

สถิติแคสเปอร์สกี้เผยพฤติกรรมออนไลน์เด็กไทย 45.31% สนใจเรื่องซอฟต์แวร์-เนื้อหาประเภทภาพและเสียงอันดับหนึ่ง

แคสเปอร์สกี้เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการใช้เว็บในช่วงปีที่ผ่านมา และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ทำการเก็บสถิติโดย Kaspersky Safe Kids และพบว่าเด็กไทย 45.31% สนใจเรื่องซอฟต์แวร์และเนื้อหาประเภทภาพและเสียง