June 22, 2024

RV082

Cisco เตือนช่วงโหว่ความปลอดภัยในเราเตอร์ VPN รุ่นเก่า ที่สิ้นสุดการสนับสนุน

Cisco เตือนลูกค้าถึงช่องโหว่ที่ทำให้สามารถบายพาสการตรวจสอบสิทธิ์ที่สำคัญ ในเราเตอร์ VPN รุ่นเก่าที่สิ้นสุดการสนับสนุน (EoL : En of Life) ไปแล้วหลายรุ่น ที่อาจส่งผลให้แฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีจากระยะไกลโดยการส่งคำขอ HTTP ไปยังอินเทอร์เฟซการจัดการบนเว็บของเราเตอร์ที่มีช่องโหว่เพื่อข้ามการตรวจสอบสิทธิ์