June 22, 2024

Ricex

กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดข้าวมูลค่า 450,000 ล้านเหรียญด้วย FUJITSUBlockchain

ข้าวเป็นอาหารหลักของโลก เป็นอาหารที่ให้แคลอรี่เป็นพลังงานหลักต่อวันสำหรับผู้คนหลายพันล้านคน เกษตรกรรายย่อยหลายล้านมีรายได้จากการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชที่มีมาแต่โบราณ คำถามคือ ตลาดข้าวทั่วโลกสามารถเปลี่ยนมาซื้อขายผ่านบล็อกเชนได้หรือไม่? Rice Exchange คิดว่าน่าจะทำได้ ผ่านตลาด Ricex ซึ่งสร้างขึ้นบน FUJITSUBlockchain และ Distributed Ledger Technology (DLT) แพลตฟอร์ม มีเป้าหมายเพื่อทำให้การค้าข้าวทั่วโลกรวดเร็วขึ้น น่าเชื่อถือและโปร่งใสมากขึ้น