June 22, 2024

RevBits

RevBits ติดท็อป 25 บริษัทด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2563

RevBits ประกาศว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 25 บริษัทชั้นนำด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปี 2563 โดย The Software Report สำหรับบริษัทที่ได้รับเลือกในปีนี้ล้วนเป็นองค์กรที่ใช้นวัตกรรมล้ำสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า