June 22, 2024

Res

ซีดีจี เผยทิศทางธุรกิจปี 2021 เสริมความคล่องตัวธุรกิจไอทีโซลูชันเต็มรูปแบบตอบโจทย์ลูกค้าสู้โควิด-19

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย นำทีมโดย นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมทีมผู้บริหาร เผยทิศทางธุรกิจปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Reshaping For Future-Ready Business” ปรับตัว คิดต่าง (think differently) รีวิวภาพรวมธุรกิจไอทีโซลูชัน มุ่งตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าครบวงจร เดินหน้ากลยุทธ์เพิ่มความคล่องตัวในทุกมิติ สู่การบุกเบิกธุรกิจใหม่…