June 22, 2024

Red Hat

‘Red Hat ซื้อกิจการ StackRox ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัย Kubernetes’

เร้ดแฮท อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านโอเพ่นซอร์สโซลูชั่น ประกาศซื้อกิจการของ StackRox บริษัทผู้นำและผู้รังสรรค์นวัตกรรมคอนเทนเนอร์ และการรักษาความปลอดภัยสำหรับ แพลตฟอร์ม Kubernetes-native โดยการนำศักยภาพอันทรงพลังของ StackRox บนแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยแบบ Kubernetes-native ให้สามารถใช้งานร่วมกับ Red Hat OpenShift ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Kubernetes ชั้นนำระดับองค์กรได้ ทั้งนี้ เร้ดแฮทจะยังคงมุ่งมั่นนำเสนอแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง นำไปใช้งาน และใช้งานแอปพลิเคชั่นเกือบทุกประเภทได้อย่างปลอดภัยบนไฮบริดคลาวด์ทั้งระบบล