June 22, 2024

PWC

PwC เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ พบการทำ M&A ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

รายงานวิเคราะห์ Global M&A Industry Trends ฉบับล่าสุดของ PwC พบว่า ภาคธุรกิจหันมาทำ M&A กันมากขึ้น โดยกิจกรรมการทำข้อตกลงซื้อขายกิจการทั่วโลกนี้ได้รับปัจจัยขับเคลื่อนจากมูลค่าที่สูง รวมถึงการแข่งขันอย่างดุเดือดเพื่อช่วงชิงทรัพย์สินดิจิทัลหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ