June 22, 2024

องค์กรในอาเซียนโดยภัยคุกคามเล่นงานผ่านเว็บมากกว่า 36,000 ครั้งต่อวัน

ภัยคุกคามบนเว็บหรือภัยคุกคามออนไลน์เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามบนเว็บเกิดขึ้นได้จากช่องโหว่ของผู้ใช้ นักพัฒนา ผู้ให้บริการเว็บ หรือบริการเว็บ โดยไม่คำนึงถึงเจตนาหรือสาเหตุ ผลที่เกิดจากภัยคุกคามทางเว็บอาจสร้างความเสียหายแก่บุคคลและองค์กร

ซึ่งรายงานจากแคสเปอสกี้ระบุว่า ในปี 2566 อาชญากรไซเบอร์โจมตีธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางออนไลน์ในแต่ละวันโดยเฉลี่ย 36,552 ครั้ง

โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2566 โซลูชันความปลอดภัยสำหรับธุรกิจของแคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ตรวจพบและบล็อกภัยคุกคามทางเว็บมากกว่า 13 ล้านรายการจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานเผยการเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ตรวจพบในปี 2563

จำนวนภัยคุกคามทางเว็บที่ตรวจพบต่อธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศ25652566
อินโดนีเซีย6,418,5884,968,729
มาเลเซีย1,820,4371,539,905
ฟิลิปปินส์492,5671,691,167
สิงคโปร์889,0931,653,726
ไทย1,232,3111,531,430
เวียดนาม2,485,1681,956,618
รวม13,338,16413,341,575

ผู้ก่อภัยคุกคามมุ่งเป้าโจมตีธุรกิจในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 243% ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 (จาก 492,567 เป็น 1,691,167 ครั้ง) บริษัทในสิงคโปร์ก็เผชิญกับภัยคุกคามทางเว็บเพิ่มขึ้น 86% (จาก 889,093 เป็น 1,653,726) ในขณะที่บริษัทในไทยมีภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตจำนวนน้อยกว่า แต่ในปี 2566 มีภัยคุกคามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 24% (จาก 1,232,311 เป็น 1,531,430)

ซึ่งตัวเลขที่ได้มานั้นคำนวณจากผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจของแคสเปอร์สกี้ที่ติดตั้งใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดต่างๆ