June 22, 2024

ไมโครซอทฟ์เตรียมปลดพนักงานฝั่ง Azure กว่า 1,500 คน

หลังจากประกาศลงทุนแสนล้านในอาเซียนไม่นาน ก็มีข่าวว่าไมโครซอฟท์เตรียมปลดพนักงานกว่า 1,500 คน ในฝั่งของ Azure ครอบคลุมฝ่าย Operators และ Mission Engineering ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน Strategic Missions and Technologies (SMT) ของไมโครซอฟท์ ซึ่งนำโดย Jason Zander อดีตรองประธานบริหารของ Microsoft Azure และการมุ่งลงทุนด้าน AI มากขึ้น

ปัจจุบันไมโครซอฟท์มีพนักงงานทั่วโลกกว่า 221,000 คน

นอกจากนี้ CNBC รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ไมโครซอฟท์จะเลิกจ้างพนักงานในแผนก HoloLens 2 และ mixed reality ด้วยเช่นกัน

โฆษกของไมโครซอฟท์ระบุว่า “การปรับโครงสร้างองค์กรและกำลังคนเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจของเรา เราจะยังคงให้ความสำคัญและลงทุนในด้านการเติบโตเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคต เพื่อสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรของเราต่อไป”

ที่มา : crn