May 30, 2024

Zilog ประกาศปิดตำนานเลิกผลิตซีพียู Z80

หลังจากโลดแล่นในวงการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี และเป็นครูให้แก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวของไมโครโปรเซสเซอร์ และยุคเริ่มแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ล่าสุดบริษัท Zilog ประกาศปิดตำนานเลิกผลิตซีพียู Z80 แล้ว

ที่มาที่ไปก็เนื่องมาจากผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ให้แก่ Zilog จะไม่ผลิตแผ่นสำหรับซีพียู Z80 อีกต่อไป โดย Zilog จะรับคำสั่งซื้อล็อตสุดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2024

ซีพียู Z80 เปิดตัวครั้งแรกในปี 1976 มีทรานซิสเตอร์เพียง 8,500 ตัวและมีความเร็ว 2.5MHz

ที่มา : theregister