บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร นำโดย นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการและหัวหน้าทีม Advanced Insights คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2023 ในประเภท Azure Award ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft Azure โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ของบลูบิค ได้ส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชันที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าผ่านเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ พร้อมสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการยกระดับโครงสร้างคลาวด์ให้สามารถรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล และสามารถนำทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ได้อย่างเหมาะสม