April 13, 2024

10 อันดับงานไอทีที่มีรายได้สูงที่สุด

มีการสำรวจเงินเดือนตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา พบว่างานด้านไอทีที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจะมีเงินเดือนเริ่มต้นโดยเฉลี่ยประมาณ 280,000 บาท ในฐานะนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล ไปสูงสุดที่เกือบ 6 แสนบาท ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายไอที

โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล Robert Half มีการสำรวจพบว่า แม้จะมีข่าวการเลิกจ้างพนักงงานของบริษัทเทคโนโลยีออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่บุคคลกรด้านไอทีที่มีทักษะและรายได้สูงก็ยังคงอยู่ในภาวะขาดแคลนอยู่ โดย 62 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเทคโนโลยีกล่าวว่าพวกเขากำลังเพิ่มเงินเดือนเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ต้องการเหล่านี้ และป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมที่มีค่าที่สุดของพวกเขาออกจากบริษัท

งานด้านไอทีที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจะมีเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 280,000 บาท ในฐานะนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล ไปจนถึงเกือบ 6 แสนบาท ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายไอที

มาดูกันว่า 10 อันดับของงานที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดมีตำแหน่งอะไรกันบ้าง

10. Data Security Analyst นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล

เป็นคนที่ต้องมีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น การดูแลระบบไฟร์วอลล์ เทคโนโลยีการเข้ารหัส และโปรโตคอลเครือข่าย บทบาทนี้ต้องการความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการรักษาความปลอดภัยและกฎระเบียบของรัฐบาลและการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (CISSP)

เงินเดือนเฉลี่ย: 280,000 บาท

9. Help Desk Support Manager ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนฝ่ายช่วยเหลือ

ทำหน้าที่ดูแลทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานหรือลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการด้านไอทีอื่น ๆ บทบาทนี้จัดการทีมช่างเทคนิคสนับสนุน ดำเนินการและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน และทำงานร่วมกับทีมไอทีอื่นๆ

เงินเดือนเฉลี่ย: 280,000 บาท

8. Database Developer นักพัฒนาฐานข้อมูล

ทำหน้าที่ตั้งค่าและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และต้องมีทักษะในการเขียนโค้ด SQL การออกแบบระบบใหม่ และการทำความเข้าใจข้อกำหนดของผู้ใช้ และต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลและความเข้าใจในมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลด้วย

เงินเดือนเฉลี่ย: 294,400 บาท

7. Network/Cloud Engineer วิศวกรเครือข่าย/คลาวด์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ออกแบบ บำรุงรักษา และสนับสนุนบริการเครือข่ายและคลาวด์ในแต่ละวัน ควรมีใบรับรอง Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) หรือ Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) ด้วย

เงินเดือนเฉลี่ย: 317,775 บาท

6. Software Engineer วิศวกรซอฟต์แวร์

บุคลากรที่มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม ตั้งแต่เกมไปจนถึงระบบควบคุมเครือข่าย ในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน พวกเขายังทำหน้าที่ทดสอบประสิทธิภาพและความคล่องตัวเพื่อให้องค์กรสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์

เงินเดือนเฉลี่ย: 349,272 บาท

5. Senior Web Developer นักพัฒนาเว็บอาวุโส

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ในการออกแบบ สร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบนเว็บ พัฒนาข้อกำหนดสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและให้ความช่วยเหลือผู้ดูแลระบบเว็บ นักพัฒนา ระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน

เงินเดือนเฉลี่ย: 361,177 บาท

4. Network/Cloud Architect สถาปนิกเครือข่าย/คลาวด์

ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ และอัปเกรดสภาพแวดล้อมเครือข่ายและคลาวด์

เงินเดือนเฉลี่ย: 401,911 บาท

3. ERP Integration Manager ผู้จัดการบูรณาการระบบ ERP

ทำหน้าที่เป็นผู้นำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP แก้ไขปัญหาในแต่ละวันและช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จัดระเบียบความคิดริเริ่มข้ามสายงาน และประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ERP

เงินเดือนเฉลี่ย: 411,500 บาท

2. Network Security Engineer วิศวกรความปลอดภัยเครือข่าย

ทำหน้าที่ ออกแบบน บำรุงรักษา และผสานรวม WAN, LAN และเซิร์ฟเวอร์ บริหารจัดการแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัยด้านไอที

เงินเดือนเฉลี่ย: 473,766 บาท

1. IT Director ผู้อำนวยการฝ่ายไอที

ทำหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านไอทีขององค์กร รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และโซลูชั่นด้านไอทีสำหรับองค์กร รวมถึงการเป็นผู้นำ การกำกับ และการจัดการทีมเทคโนโลยี

เงินเดือนเฉลี่ย: 593,230 บาท

ที่มา : crn