May 22, 2024

“เออาร์วี” ผงาดผู้นำโซลูชันด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สาขา Robotics และ Oil&Gas ของไทย คว้า 2 รางวัลจากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ “ARV” (เออาร์วี)ภายใต้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023 ที่จัดโดยนิตยสาร Asian Business โดยได้รับรางวัลใน 2 สาขา ได้แก่ Thailand Technology Excellence Award สาขา Robotics และ Thailand Technology Excellence Award สาขา Oil and Gas

         ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า การใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ได้ทวีความสำคัญต่อหลายภาคส่วน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สองโซลูชันดังกล่าวถูกเรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวและสามารถยกระดับหลากหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เออาร์วี  ไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI & Robotics อย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และยังเป็น Ventures Builder ที่มีเป้าหมายพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์จากฝีมือคนไทยให้เทียบเท่าในระดับโลก มุ่งทะลายข้อจำกัดต่างๆ ให้เทคโนโลยีสามารถทำงานได้อย่างเหนือชั้น และในปีนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกขั้นของเออาร์วีที่ได้รับ 2 รางวัล จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023 นับว่าเป็นเครื่องพิสูจน์และการันตีคุณภาพผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย  

·      รางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Robotics จากผลงาน Technology for the Autonomous Drone Solution for Traffic Monitoring and Analysis Project ที่เออาร์วีได้นำโซลูชั่นโดรนอัตโนมัติ “ฮอรัส” (Horrus) ในรูปแบบ Drone-in-a box-solution เข้าสนับสนุนกรมทางหลวงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 2023 เพื่อช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการจราจรบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube ของกรมทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรได้อย่างเรียลไทม์และมีการไลฟ์สตรีมมิ่ง ภาพจราจร ภาพการสะสมของรถช่วงท้ายแถว และภาพความหนาแน่นของการจราจร รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงและระบุจุดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยโครงข่าย 5G รายแรกของไทย

·      รางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Oil and Gas จากผลงาน Technology for Robotics Solutions for Offshore Operations, Inspection, Maintenance, Repair, Surveillance and Delivery Project ซึ่งเป็นการรวมโซลูชันการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย เออาร์วี และ โรวูล่า โดยผลงานนี้ประกอบไปด้วย Wellhead Robot หุ่นยนต์ที่ทำภารกิจบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง โดรนอัตโนมัติ ฮอรัส โดรนสำรวจและขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญระหว่างแท่นLaika หุ่นยนต์ 4 ขาสำหรับการทำภารกิจบนแท่นปฏิบัติการนอกชายฝั่ง Subsea Robotics หุ่นยนต์ใต้ทะเลที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล โดยโซลูชันที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะถูกเชื่อมโยงผ่าน ARV Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมหุ่นยนต์และเซนเซอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้ใช้สามารถสั่งการ ควบคุม ดูสถานะต่างๆ และข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการทำงานขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งลงได้จากการทำงานปกติด้วยแรงงานคน ช่วยลดการปลดปล่อย CO2 ซึ่งเกิดจากการเดินทางระหว่างแท่นลงได้ และได้นำไปทดลองใช้จริงแล้วกับการทำงานของ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน (ปตท.สผ.) รายแรกของไทย

“การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินงานที่ยากต่อการเข้าถึงเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้ภาครัฐ – เอกชนมีเทคโนโลยีช่วยลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในมิติการจราจรที่เคยมีปัญหาในด้านการควบคุม การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้สึกมั่นใจกับการเดินทาง ทำให้การส่งต่อข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งมีความง่ายจากการวิเคราะห์จากภาพได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการสัญจรบนเส้นทางต่างๆ มีความปลอดภัย ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะได้เห็นสภาพการเดินทางได้บนโซเชียลมีเดีย และทำให้เกิดการวางแผนที่ดียิ่งขึ้น

ในขณะที่ Robotics Solutions for Offshore Operations เป็นการตอกย้ำความสามารถทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสำรวจ และซ่อมบำรุงตั้งแต่บนแท่นขุดเจาะ ไปจนถึงท่อส่งปิโตรเลียมใต้น้ำอย่างครบวงจร พร้อมสะท้อนถึงแนวทางการออกแบบหุ่นยนต์อัจฉริยะให้ทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเสี่ยงและอันตรายในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสามารถรองรับความต้องการการใช้ทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ควบคุมหรือวิศวกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานที่จริง ทำให้ลดระยะเวลา ลดการสูญเสียค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการดำเนินงานแบบเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม”