July 19, 2024

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้านำ AI Chatbot น้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดิน “แค่คลิกดู ก็รู้ดินได้”

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเกษตรกรในการจัดการดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการปรับปรุงบำรุงรักษาดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการในยุคดิจิทัลได้นำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้

ด้วยระบบ AI Chatbot “น้องดินดี” ผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบคำถามข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่าน Application Line เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินทำการเกษตร นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ สื่อความรู้ บทความวิชาการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการใช้งานได้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชั่น Line สามารถพิมพ์ตอบโต้ สอบถามข้อมูล หรือคลิกที่กล่องเมนูในระบบน้องดินดี อาทิ เมนูเช็คอิน สอบถามข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลดินและแหล่งน้ำใกล้เคียง เมนูบริการของเรา ขอรับบริการผลิตภัณฑ์ต่าง เช่น จุลินทรีย์พอ. พืชปุ๋ยสด และวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น

กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ AI Chatbot “น้องดินดี” ผู้ช่วยอัจฉริยะของกรมพัฒนาที่ดิน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าใช้บริการจำนวนมาก ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งผลสำเร็จจากการนำระบบ AI Chatbot “น้องดินดี” มาใช้งาน ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกน้องดินดีเกือบสองหมื่นราย ตอบคำถามและข้อความสนทนาโต้ตอบกว่า สามแสนข้อความ ทั้งนี้ ได้พัฒนาให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนผ่านระบบ EASY Service เพื่อรองรับการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยไม่ต้องจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายชุด ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา กรมพัฒนาที่ดินจะยังคงพัฒนาระบบการใช้งานให้สามารถให้บริการในด้านอื่นๆอีกต่อไป เพื่อให้เกษตรและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน สนใจใช้บริการ AI Chatbot “น้องดินดี” โดยเพิ่มเพื่อนใน Application Line ค้นหา ด้วย ID : @dindee เพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง “แค่คลิกดู ก็รู้เรื่องดินได้ ไม่ยากเลย” ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ldd.go.th หรือ Call center 1760