June 24, 2024

หัวเว่ย ผนึกกำลังลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สนับสนุนทางการเงินให้คนไทยได้ติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์ตามบ้านสะดวกยิ่งขึ้น

 ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่สร้างความตระหนักให้โลกสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า อุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงสังคมโลกได้ตระหนักแล้วว่า มนุษย์ต้องเดินหน้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า เพื่อให้สอดรับกับอุปสงค์การใช้พลังงาน รวมถึงลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กว่า 50 ประเทศและเขตเศรษฐกิจได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซเรือนกระจก

ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในประชาคมอาเซียน ที่วางยุทธศาสตร์ชาติด้วยการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593 พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ภายในหรือก่อนปี พ.ศ. 2608 ส่งผลให้การติดตั้งพลังงานโซลาร์สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยได้รับความนิยมและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนไทย และพลังงานโซลาร์ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ กลายเป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปกป้องมวลมนุษยชาติ ระบบนิเวศรวมไปถึงสังคมส่วนรวม

เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว หัวเว่ย ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพลังงานดิจิทัลอย่างยั่งยืนผ่านโซลูชันหลังคาโซลาร์ โดยร่วมกับลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) เปิดตัวโครงการ ‘0 Investment, Let the Sun Pay for You’ ส่งเสริมการติดตั้งหลังคาบ้านโซลาร์ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนนวัตกรรมหลังคาโซลาร์สู่ครัวเรือนไทย

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานกรรมการบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี  (ไทย) จำกัด ยังเน้นย้ำถึงความร่วมมือกับหัวเว่ยเพื่อเร่งการใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากแนวโน้มของตลาดบ่งชี้ว่าหลายครัวเรือนจำนวนมากในประเทศไทยหันมาใช้หลังคาโซลาร์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการโอบรับอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน หัวเว่ยจึงทุ่มเทให้กับการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิวัติด้านพลังงาน โดยนายเดวิด หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ย้ำถึงโครงการความร่วมมือกับลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ในครั้งนี้ว่า มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่ผิดว่าโซลูชันหลังคาโซลาร์มีต้นทุนสูง และยังเป็นการเบิกทางให้กับอนาคตของประเทศไทย สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์ในประเทศไทยจะได้รับข้อเสนอพิเศษและข้อเสนอทางการเงินหลากหลายรูปแบบจากโครงการ ‘0 Investment, Let the Sun Pay for You’ โดยมีเงินดาวน์ขั้นต่ำอยู่ที่ 16,900 บาท มีระยะเวลาการชำระสูงสุดถึง 7 ปี หลังการติดตั้งหลังคาโซลาร์ นอกจากจะช่วยประหยัดเงินค่าไฟ ยังสามารถนำยอดส่วนต่างจากค่าใช้จ่ายปกติ ไปชำระค่างวดรายเดือนกับธนาคารแทนได้ ซึ่งหมายความว่าจะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเวลาประมาณ 5 ปี โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงและนำพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น